Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Interne contactpersoon van de Bolster            

Hallo allemaal,

Ik ben Aryan Keijman en de nieuwe interne contactpersoon van de school. Omdat vast niet iedereen weet wat dat nu precies inhoudt, zal ik hieronder in het kort proberen uit te leggen wat ik als interne contactpersoon voor De Bolster doe.

Ik heb vooral als taak gekregen een luisterend oor te zijn voor alle kinderen en ouders op De Bolster als er vragen, zorgen, problemen of klachten zijn. Het is natuurlijk van belang dat je altijd eerst naar de juf of meester van de unit gaat met je vragen of zorgen.

Maar…… soms kan dat niet, en dan kun je ook bij mij terecht. Ik help je dan door te luisteren en je te adviseren welke stappen je kunt nemen. Ik help je op weg naar de oplossing. Op De Bolster vinden wij het belangrijk dat we weten wat er speelt en daar met elkaar over te kunnen praten en tot een oplossing te komen.

Als kinderen problemen hebben van een heel persoonlijke aard en ze zien even geen oplossing? Dan kunnen ze ook bij mij terecht. Ook dan probeer ik om de kinderen te helpen door ze te vertellen welke stappen ze kunnen nemen. Een geheim meedragen is namelijk altijd zwaarder dan de oplossing!

Elke school binnen de stichting Kans & Kleur heeft interne contactpersonen in de school.
Er zijn ook twee externe contactpersonen die weer voor alle scholen van de stichting werken. Daar kan ik om raad vragen, maar daar kan ik je ook naar doorverwijzen.

Met je vragen, zorgen, geheimen en problemen ga ik zorgvuldig om. Ik zal altijd met je overleggen of ik er over mag praten en wat ik voor je kan gaan doen.

 

Met vriendelijke groet,

Aryan Keijman
Aryan.Keijman@kansenkleur.nl