Unit onderwijs

Wat is unitonderwijs?

Op de Bolster werken de kinderen en de medewerkers samen in units. Een unit is een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar.

Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units.

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?
  • Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen.
  • ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgens ze de ontwikkeling van de kinderen.
  • Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen.
  • Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.