Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Schoolgids SBO de Bolster

Print of download de schoolgids >>


Aansprakelijkheid
Agenda
Begeleid buitenspel
Bewegingsonderwijs (gym)
Bezetting units
Bezoek arrangement op maat
Contact ouders/verzorgers - school
De Komeet
Dyslexie
Eten en drinken
Fietsen
Fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie
Gebruik beeldmateriaal website en social media
Gescheiden ouders
GGD team van de Bolster
Huisvesting units
Informatie via Parro en mail
Interne contact persoon
Klachten
Lesmateriaal
Logopedist
Medezeggenschapsraad
Medicijnbeleid
Medische handelingen
Meldcode
Mobiele telefoons
Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren
Onderwijstijd
Ontwikkelingsperspectief
Ouderbijdrage
Ouderraad
Pauze tijden
Pesten
Portfolio van het kind
Privacy beleid
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Publieke verantwoording
Roken
Schoolondersteuningsprofiel
Schooltijden
Stagiaires
Structuur en regelmaat
Studiedagen en vrije middagen Homberg
Taxi vervoer
Time out, schorsing en verwijdering
Toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen
Uitstroomgegevens
Unitmedewerkers
Unitmedewerkers Kind & Zorg
Unitonderwijs
Unitouders
Vakantierooster 2020 - 2021
Veiligheid
Verjaardagen
Verlofaanvragen
Vervoer door ouders
Vervolgonderwijs
Verwijsindex
Volgen van de ontwikkeling
Ziekmelden, afwezigheid melden