Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Schoolgids SBO de Bolster

Print of download de schoolgids >>


Aansprakelijkheid

Bewegingsonderwijs (gym)

Bezetting units

Bezoek arrangement op maat

 

De Komeet

 

Dyslexie

Eten en drinken

Fietsen

Fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie

Gescheiden ouders

Huisvesting units

Interne contact persoon

Klachten

Lesmateriaal

Logopedist

Medezeggenschapsraad

Medicijnbeleid

Medische handelingen

Meldcode

Mobiele telefoons

Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren

Onderwijstijd

Ontwikkelingsperspectief

Ouderbijdrage

Ouderraad

Pauze tijden

Pesten

Portfolio van het kind

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Publieke verantwoording

Roken

Schooltijden

Stagiaires

Structuur en regelmaat

Studiedagen en vrije middagen Homberg

Taxi vervoer

Time out, schorsing en verwijdering

Toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen

Unitmedewerkers Kind & Zorg

Unitmedewerkers

Unitonderwijs

Vakantierooster 2018-2019

 

 

Veiligheid

Verlofaanvragen

Vervoer door ouders

Vervolgonderwijs

Verwijsindex

Volgen van de ontwikkeling

Ziekmelden, afwezigheid melden

Begeleid buitenspel
Contact ouders/verzorgers - school
Gebruik beeldmateriaal website en social media
GGD team van de Bolster
Informatie
Privacy beleid
Schoolondersteuningsprofiel
Uitstroomgegevens
Unitouders
Verjaardagen