Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Schoolgids Afdeling Jonge Kind

Print of download de schoolgids >>


Aansprakelijkheid
Bewegingsonderwijs AJK (gym en buiten spel)
Bezoek arrangement op maat
Buiten spelen
Contacten ouders/verzorgers - school
Dagindeling Afdeling Jonge Kind
De Komeet
Eten en drinken
Fietsen
Fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie
Gebruik beeldmateriaal website en social media
Gescheiden ouders
GGD team van de Bolster
Groepsbezetting & unitmedewerkers
Halen en brengen AJK
Huisvesting afdeling Jonge Kind
Informatie
Interne contact persoon
Kindvolgsysteem
Klachten
Lesmateriaal AJK
Logopedie AJK
Medezeggenschapsraad
Medicijnbeleid
Medische handelingen
Meldcode
Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren
Onderwijstijd
Ouderbijdrage
Ouderhulp en afspraken
Pesten
Portfolio van het kind
Privacy beleid
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Publieke verantwoording
Roken
Schoolondersteuningsprofiel
Schooltijden AJK
Stagiaires
Taxi vervoer
Time out, schorsing en verwijdering
Toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen
Uitstroomgegevens
Unitmedewerkers
Unitmedewerkers
Unitmedewerkers Kind & Zorg
Unitonderwijs
Vakantierooster 2020 - 2021
Veiligheid
Verjaardagen
Verlofaanvragen
Vervoer door ouders
Vervolgonderwijs
Verwijsindex
Volgen van de ontwikkeling
Ziekmelden/ afwezigheid melden