Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Schoolgids Afdeling Jonge Kind

Print of download de schoolgids >>


Aansprakelijkheid

Agenda

Bewegingsonderwijs AJK (gym en buiten spel)

Bezoek arrangement op maat

 

Buiten spelen

Dagindeling Afdeling Jonge Kind

De Komeet

 

Fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie

Gescheiden ouders

Groepsbezetting & unitmedewerkers

 

Halen en brengen AJK

Interne contact persoon

Kindvolgsysteem

Klachten

Lesmateriaal AJK

Logopedie AJK

Medezeggenschapsraad

Medicijnbeleid

Medische handelingen

Meldcode

Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren

Onderwijstijd

Ouderbijdrage

Ouderhulp en afspraken

Pesten

Portfolio van het kind

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Publieke verantwoording

Roken

Schooltijden AJK

Stagiaires

Taxi vervoer

Time out, schorsing en verwijdering

Toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen

Unitmedewerkers Kind & Zorg

Unitmedewerkers

Unitonderwijs

Vakantierooster 2018-2019

 

 

Veiligheid

Verjaardagen

Verlofaanvragen

Vervoer door ouders

Vervolgonderwijs

Verwijsindex

Contacten ouders/verzorgers - school
Eten en drinken
Fietsen
Gebruik beeldmateriaal website en social media
GGD team van de Bolster
Huisvesting afdeling Jonge Kind
Informatie
Privacy beleid
Schoolondersteuningsprofiel
Uitstroomgegevens
Unitmedewerkers
Volgen van de ontwikkeling
Ziekmelden/ afwezigheid melden