Schoolafspraken en regels

Wat zijn de schoolafspraken en regels?

Heldere afspraken voor leerlingen, ouders en medewerkers van de Bolster geven houvast en dat is voor iedereen prettig. Duidelijke afspraken zijn nodig om een veilige en rustige leeromgeving te creëren en waarborgen. Op de Bolster gaan wij om die reden heel duidelijk en consequent met deze afspraken om. Veel afspraken gelden voor de hele school en daarnaast zijn er in de units een aantal specifieke afspraken en regels.

De rode draad door de school vinden we erg belangrijk en zorgt ervoor dat de kinderen weten wat ‘onze manieren’ op de Bolster zijn. Een belangrijke regel op onze school is respect hebben voor elkaar, voor andere leerlingen, unitmedewerkers en ouders. We spreken elkaar met respect aan, er wordt niet geschreeuwd. Schelden en brutaal gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd. Ook de rust in de school ervaren wij als zeer belangrijk. We rennen daarom niet door de school, praten we niet op de gangen en wanneer we over het Bolsterplein lopen om naar buiten te gaan zijn we ook stil. Samen dragen we er zorg voor, dat iedere leerling, op iedere plek in de school, rustig kan werken.