Pesten

Hoe gaat wij op de Bolster om met pestgedrag?

Er is sprake van pesten wanneer er geregeld vervelend gedrag gericht wordt op steeds dezelfde persoon. Op school en in de units zijn we hier erg alert op. Toch kan het gebeuren dat er sprake is van pestgedrag. Wij staan voor een veilige omgeving en besteden hier in iedere unit aandacht aan. In deze omgeving scheppen wij ruimte en een veilige sfeer voor kinderen om met hun zorgen naar een unitmedewerker te gaan. Zorg voor- en respect voor elkaar is een centraal thema.

Naast samenwerking is ook duidelijkheid een voorwaarde om pesterijen te voorkomen. Het voorbeeld van de unitmedewerkers (en thuis de ouders) is van groot belang. Er wordt minder gepest in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar worden uitgesproken. Pestgedrag wordt door alle betrokkenen op de Bolster niet geaccepteerd en er zullen direct stappen ondernomen worden. Er is een pestprotocol op school aanwezig.