Ziekmelding

Als een kind ziek of afwezig is, vragen wij de ouders dit telefonisch door te geven voor 8.45 uur en niet via een Parro-bericht. Als het kind niet op school is en wij hebben niets vernomen van de ouders, dan bellen we naar huis. Het is voor ouders en school een veilig idee dat we van elkaar weten waar het kind is. Wanneer de afwezigheid van een kind al eerder bekend is, bijvoorbeeld als het gaat om een tandartsbezoek, dan kunnen ouders ook een Parro-bericht sturen. De school houdt de afwezigheid van de kinderen bij. Bij frequente afwezigheid zal de school dit bespreekbaar maken met de ouders van het betreffende kind.

SBO de Bolster: 024-6454241
AJK: 024-6415783