Hoofdluis

Luis in je haar? Kammen maar!

Dat is de boodschap die de overheid wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken.

Thuis-controles

Het RIVM adviseert om thuis wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.
Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.

Controlemomenten op school

Evenals andere scholen hebben ook wij regelmatig te kampen met hoofdluis.

Op de eerste woensdag na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de kamouders.. Op de dag van de controle moet het haar van alle kinderen goed doorkambaar zijn. Dus liever geen ingewikkelde staarten, vlechten of gel in de haren.

Natuurlijk wordt ook genoteerd wanneer er bij kinderen luizen of neetjes worden gevonden.

Indien er luizen worden gevonden, wordt  besproken met de unit. Deze neemt telefonisch contact op met de ouders van het betreffende kind zodat thuis kan worden gestart met het behandelen van de besmetting. Verder wordt in de klas een informatiebrief van de GGD uitgedeeld (c.q. digitaal verstuurd) om ouders van klasgenoten te attenderen op de aanwezigheid van een besmetting in de klas van hun kind en dat zij hun kind(eren) extra dienen te controleren.

Er is geen reden om een besmet kind thuis te houden nadat het behandeld is.

De controles op school hebben een signalerende functie. Het succesvol indammen van een besmetting staat en valt met de mate waarin ouders thuis (extra) controleren, zo nodig behandelen en een geval van hoofdluis op school melden (zodat andere ouders kunnen worden gealarmeerd).

Geen andere maatregelen? Over poetsen, wassen en luizencapes

Hoeven ouders en scholen voortaan écht geen beddengoed, knuffels en jassen meer te wassen op minimaal 60 graden? Nee; uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aanpassing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen.

Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij op school luizencapes niet verplichten.

Nog meer nadruk op kammen

Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact. In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen (eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel) en niet op de omgeving.
Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie.

Informatie

Het luizenprotocol op De Buizerd is samengesteld op basis van de informatie van het RIVM en de GGD. U kunt deze richtlijnen nalezen op.

Bekijk ook eens het informatieve filmpje van het RIVM (incl. kaminstructie): Luis in je haar? Kammen maar!