Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Ons team

Medewerkers van de Bolster

De leiding van de Bolster bestaat uit de directeur en de teamleider afdeling Jonge Kind. 

De teamleider afdeling Jonge Kind stuurt de afdeling jonge kind aan die gevestigd is binnen het Noorderlicht. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de SBO de Bolster.

Voor het beleid van de school is er een beleidsteam dat in samenspraak met het team en onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur, beleid voorbereidt en initieert. In het beleidsteam hebben de intern begeleiders, locatieleider, afdelingsleider jonge Kind en directeur zitting.

Directeur: Marie-Louise Benda
Teamleider Afdeling Jonge Kind Noorderlicht: Bernadette Tijsse Klasen

Intern begeleiders: Sarah Gieselaar en Trudis van der Hucht
Orthopedagoog: Sanne Masselink
Logopedist: Helmie Hoesen                          
School maatschappelijk werker: Marieke Koppers
ICT-er: Martien Koppens
Administratie: Marianne Nieuwenhuizen

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Wouter Dillissen

 

 

AJK    

Unit 1    

Unit 2  

Unit 3 

Unit 4  

Ma

Dike

Willemijn

Rianne B

Aryan

Sanne

Rianne J

Joyce

 

Luke

Josée

Doreen

 

 

Roel

Esmee

Nilgün

Sasha

Pauline

Shashi

Di

Dike

Evelien

Willemijn

Emmy 

 

Marouchka

Aryan

Sanne

Rianne J

Luke

Josee

Doreen

Roel

Marloes

Esmee

Nilgün

Sasha

Erik

Shashi

 

Wo

Dike

Evelien

Rianne B

Emmy

 

Joyce

Aryan

Marouchka

Rianne J

 

 

Luke

Arnoud

Doreen

Roel

Marloes

Ria

Nilgün

Sasha

Erik
 

 

Do

Dike

Evelien

Rianne

Emmy

 

Marouchka

Aryan

Sanne

Rianne J

Yara 

Arnoud

Josée

Doreen
 

 

Roel

Marloes

Ria

 

Sasha

Erik

Pauline

Shashi

Vrij

Evelien

Willemijn

Rianne B

 

Aryan

Rianne J

Joyce

Yara

 

Arnoud

Josée

Doreen

Roel

Marloes

 

 

 

Sasha

Erik

Pauline

Shashi

 

 Susanne verzorgt het praktisch handelend onderwijs. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Saskia coördineert het thematisch en vraaggestuurd werken en begeleidt het team hierbij, tevens coördineert zij allerlei activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag.