Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Kans en Kleur

De Bolster & Kans en KleurDe Bolster hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen. Waaronder ook SBO de Bolster.

Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt: Elk kind zijn eigen kans en elke school zijn eigen kleur. De 16 basisscholen van Kans & Kleur tellen in totaal ongeveer 4100 leerlingen. Het college van bestuur van de stichting stuurt op hoofdlijnen. Het is verantwoordelijk voor de vaststelling en monitoring van het beleid en geeft leiding aan de directeuren. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan dat beraad. Het directieberaad is samen met de staffunctionarissen verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Kerntaak van Kans & Kleur is het verzorgen van onderwijs. De leraar doet ertoe in het onderwijsproces. Hij leidt de leerling in de cultuur in. In onderwijzen zit een sturend element. Het is niet voldoende als wij het kind zichzelf de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen. ‘De leerstof is wat onderwezen wordt en waarvan kinderen iets kunnen leren dat in de toekomst voor hen belangrijk kan zijn: zinvolle leerinhouden of vormende leerstof. De leerstof bestaat zowel uit feiten en beschrijvende kennis als uit normen en waarden die ten grondslag liggen aan onze samenleving. Bij de leerstof geven wij het algemeen belang een belangrijke rol, het gemeenschappelijk belang van de leden van onze samenleving, de democratie’ (Winter, 2004). Samen voor elk kind.

De scholen van Kans & Kleur werken samen onder het motto Samen voor elk kind. Samen slaat op de samenwerking tussen de medewerkers en scholen, de samenwerking tussen ouders en medewerkers en de samenwerking tussen maatschappelijke organisatie in Wijchen en Kans & Kleur. Samen staan we sterk voor goed onderwijs in Wijchen en samen leveren een bijdrage aan een goede leefomgeving voor kinderen in Wijchen. Leidend is wat voor ieder kind nodig is. Kans & Kleur voelt zich verantwoordelijk voor elk kind in Wijchen en wil dat elk kind goed onderwijs krijgt.

Ga naar de website Kans en Kleur >>