Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Wat biedt de Afdeling Jonge Kind? 

Welke kinderen krijgen een plaats in de Afdeling van het Jonge Kind?

Kinderen tussen 4 en 8 jaar die op één of andere wijze gebaat zijn bij een speciale aanpak, zijn welkom in de unit van de Afdeling van het Jonge Kind. Deze afdeling is gehuisvest in het  Noorderlicht aan de Roerdompstraat in Wijchen. Via verschillende wegen komen de kinderen binnen. Vanuit een reguliere kleutergroep, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gespecialiseerde dagopvang of via het medische circuit. Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig die wordt afgegeven door het ondersteuningsplatform. Wanneer er zorg is over de ontwikkeling van een kind moet er goed gekeken worden wat er aan de hand kan zijn. Dit bereiken we door middel van observaties, diagnostiek en onderwijs. Het doel is om samen met ouders/verzorgers een onderwijsvorm te vinden waar het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Hoe volgt de Afdeling van het Jonge Kind de ontwikkeling van het kind?

Naast het Cito leerlingvolgsysteem maken we gebruik van het ontwikkeling volgmodel. Dit model gaat uit van ontwikkelingslijnen. Tijdens een kindbespreking bespreken we hoe het gaat met het kind. Dit doen we een aantal keren per schooljaar. De bespreekpunten komen aan bod in een oudergesprek.

Halen en brengen

Ingang afdeling Jonge KindDe ingang die wij gebruiken is de deur aan de Tunnelweg. We delen de ingang met de eerste stap. De kinderen zijn welkom vanaf 8.35 uur in de unit. We vinden het fijn als er rustig afscheid wordt genomen in de hal of de unit. De kinderen gaan in de unit meteen aan het werk. Op het kiesbord kunnen zij zien wat er gekozen is. Als de school uit is lopen de kinderen gezamenlijk naar het halletje. Daar kunnen ouders om 14.15 uur wachten op hun kind.

Adresgegevens Afdeling Jonge Kind

Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
Telefoon Noorderlicht: 024-6415783