Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Wat zien we allemaal in het portfolio van het kind?

Het portfolio is een map, waar belangrijke werkbladen, methode toetsen en kopieën van bladen uit werkboekjes verzameld zijn. In het portfolio wordt de verwerking van de lesstof, waaruit de ontwikkeling van de leerling blijkt, bewaard.

De leerlingen bepaalt mede, wat er uiteindelijk in het portfolio komt zodat hij of zij dit met een trots gevoel kan laten zien. Het portfolio, voorzien van een mentorverslag en een reflectie verslag van het kind, gaat twee keer per jaar mee naar huis. Bijgevoegd vinden de ouders een envelop met daarin een overzicht van de resultaten van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem en het ontwikkelingsperspectief ( O.P.P.) voor leerlingen vanaf eind groep 4.

Daarnaast bieden wij de ouders twee keer per jaar de gelegenheid om tussendoor het portfolio op school te komen bekijken.

De data waarop de inkijkmomenten gepland staan en het portfolio mee naar huis gaat wijkt af op de Afdeling Jonge KInd.