Ons onderwijs

Hoe werken wij?

Structuur en regelmaat

Belangrijk bij ons op de Bolster is de structuur en regelmaat. We werken we met een duidelijke dagindeling, dit geeft de kinderen houvast. In zowel de school als in de units hebben we duidelijke afspraken met elkaar. Deze afspraken zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar gevraagd wordt.

De kinderen krijgen in principe de vakken in hun eigen unit aangeboden. In de middagen vinden er in het onderbouw- en bovenbouwteam meer gezamenlijk activiteiten plaats. De gymlessen en het buitenspel worden per unit aangeboden. Tijdens het buitenspel is er sprake van begeleid spelen. De kinderen kiezen uit de aangeboden activiteiten, die vervolgens buiten door een unitmedewerkers begeleid worden.

Binnen de units werken we volgens een vast rooster. Bij het dagopening, wordt dit met de leerlingen doorgesproken zodat de kinderen weten hoe de dag eruit gaat zien. Gedurende de dag geven de unitmedewerkers instructie aan groepen, die op niveau en onderwijsbehoeften zijn ingedeeld. De kinderen hebben een vaste plaats in de unit, hebben een eigen laatje waar ze hun werkboeken en overig materiaal in kunnen bewaren.

De Afdeling Jonge Kind

Wij hanteren een vast dagritme. Dit geeft veiligheid en houvast. We hebben aandacht voor de regels en routines in de unit.

De kinderen starten met een zelfgekozen activiteit via het kiesbord. Na de gezamenlijke opening gaan we werken in werkgroepen. De kinderen werken in een kleine groep met een juf. In de werkgroep worden ontwikkelingsmaterialen aangeboden. Ook kan beweging, een boekaanbieding in de kring of een lied aan bod komen.

Na de fruitpauze gaan we bewegen. Dit doen we buiten of binnen. Wanneer we weer in de unit zijn luisteren we naar een verhaal. Vanuit rust gaan we eten.

Als kinderen klaar zijn met eten kunnen ze aansluiten bij het digibord. Op dit bord doen we een spel of we kijken een filmpje. Dan is er weer een beweegmoment en we sluiten de dag af met werken via het kiesbord.

Nadat de kinderen hun naamkaartje opgehangen hebben bij de activiteit voor morgen gaan ze naar huis.