Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Nieuws SBO de Bolster

03.10.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

 

Wie worden de helden van 2019?

Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan!

 

 

 

 

 

 

23.09.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van voertuigen. Het motto is Reis mee. Boeken zijn de beste voertuigen om je verbeelding in te vervoeren. Ze nemen je mee naar welke plek je maar wilt. Natuurlijk hebben we een aantal leuke activiteiten verzonnen die je in de bibliotheek kunt doen.

 

 

 

01.07.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

LEGO Zomerweken

De Bibliotheek Wijchen en SpeelOtheek Wijchen presenteren: De LEGO Zomerweken!
Voor jong en oud is er van alles te beleven tijdens de zomervakantie in de bibliotheek in het LEGO-thema.

 

07.05.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Op de gezamenlijke bijeenkomst van directeuren en intern begeleiders van Kans & Kleur is besloten dat we meedoen in een pilot waarin we automatisch via het LVS van Cito gegevens aanleveren voor het nationaal cohort onderzoek. We doen mee omdat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.  

Om mee te kunnen doen is het nodig dat wij ouders informeren hierover. Wij hoeven hen niet om toestemming te vragen. Wel moeten we hen gelegenheid geven om bezwaar te maken. Als ouders bezwaar maken, kunnen wij via het LVS van Cito de leerling aanvinken. De data van deze leerling wordt dan niet meegenomen in het onderzoek.

 

 

 

 

12.03.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Woensdag 20 maart van 15.00 tot 19.00 uur vindt in Noorderlicht de eerste Wijchense Rondkomdag plaats. De Rondkomdag is bedoeld voor iedereen die aan het eind van zijn geld nog een stukje maand over heeft. Op deze middag zijn er allerlei organisaties aanwezig die samen met jou op zoek gaan naar een antwoord op jouw financiële vragen.

 

 

28.02.19
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op woensdag 27 februari zijn prins Julius en prinses Femke van het Bolsterrijk onthuld. Samen met hun pages Jenna en Petri én hun voltallige raad van elf gaan zij  er een mooi jaar van maken.

29.11.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

13.09.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

EERSTE COMMUNIE

De brieven en aanmeldingsformulieren voor de Eerste Communie

zijn weer op school afgegeven in groep 4.

 

06.09.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wil jij graag keyboard of gitaar leren spelen?

Dat kan vanaf eind september op ’t Achterom, in het wijkgebouw, Homberg 25-35 in Wijchen.
Je leert op het instrument spelen en samen spelen, de muziekdocent is Herman van Teffelen.

04.09.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Aanvang cursus: woensdag 19 september van 19:00 uur tot 21.00 uur.

Zes bijeenkomsten, niet in de vakantie. Geen kosten.

 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

 

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers.

 

30.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Privacybeleid                                               

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing. Door deze wet,

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, wordt de verwerking van persoonsgegevens nog meer gereguleerd.

Dat vinden wij een positieve ontwikkeling omdat wij zorgvuldig met persoonsgegevens van u en uw kinderen willen omgaan.

 

 

 

23.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Net als ieder jaar willen we uw medewerking weer vragen. 

Veel kinderen zijn al ruim voor half 9 op het schoolplein. Het is natuurlijk prachtig om te zien, hoe graag kinderen na een heerlijke zomervakantie, weer naar school willen.                                   

Wij willen u met klem vragen om uw kind niet te vroeg naar school te laten vertrekken. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein, voor die tijd niet.  We willen de schooldag graag goed beginnen en een rustige binnenkomst is daarvoor belangrijk. 

We rekenen op uw medewerking.

 

23.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Fijn dat er op zo'n korte termijn is gereageerd op onze last minute oproep en er ouders bereid waren om luizen te kammen op het Bolsterplein.  We zijn er allemaal erg mee geholpen! Dank je wel!

20.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Wat was het fijn om alle kinderen en ouders weer te mogen verwelkomen na de vakantie. Er waren wel 32 nieuwe leerlingen met hun ouders. Zo'n eerste dag is altijd een beetje spannend voor iedereen. De medewerkers van de Bolster hebben in de vakantie hard gewerkt om de units weer mooi in te richten en om er voor te zorgen dat er voor alle kinderen weer allerlei materialen zijn.

We wensen alle kinderen een heel leerzaam en plezierig schooljaar!

Namens alle medewerkers van de Bolster

 

 

20.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Voor het schooljaar 2018-2019 geven wij u alvast een overzicht van de dagen waarop dit jaar de oudergesprekken plaats zullen vinden. Deze data vindt u uiteraard ook in onze kalender op de website.

Voor de oudergesprekken krijgt u een briefje mee waarop u kunt aangeven op welke dag u eventueel niet kunt.

1e oudergesprek

Maandag 1 oktober 19

Donderdag 4 oktober 19

2e oudergesprek

Maandag 18 februari 19

Donderdag 21 februari 19

3e oudergesprek

Donderdag 13 juni

Maandag 17 juni

Voor de schoolverlaters vinden er ook gesprekken plaats op maandag 21 en dinsdag 22 januari. Hier krijgen de ouders op de informatieavond voor de schoolverlaters meer informatie over. Deze avond zal zijn op dinsdag 23 oktober 18.

13.08.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Overzicht ouderinloop 

schooljaar 2018 – 2019

 

Maandag  1 oktober                          8.45 – 9.15

Donderdag 25 oktober                      8.45 – 9.15

Woensdag 14 november               13.30 – 14.00

Donderdag 29 november                  8.45 – 9.15

Donderdag 13 december              13.30 – 14.00

Maandag 28 januari                          8.45 – 9.15

Donderdag 14 februari                  13.30 – 14.00

Woensdag 27 februari                   13.00 – 14.00     ( Karren        bouwen Bolsterplein)

Donderdag 14 maart                         8.45 – 9.15

Maandag 25 maart                            8.45 – 9.15

Donderdag 11 april                        13.30 – 14.00

Woensdag 8 mei                               8.45 – 9.15

Maandag 27 mei                               8.45 – 9.15

Donderdag 13 juni                         13.00 – 14.00     (afsluiting thema + bedankmiddag )

28.06.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Veel kinderen zijn erg vroeg op school, soms al ruim voor 8.30 uur. Om 8.30 uur is er pas iemand op het plein. Om ervoor te zorgen dat we de dag rustig kunnen beginnen, vragen wij u om ervoor te zorgen dat uw kind niet te vroeg van huis gaat. Om 8.45 beginnen de lessen dus 8.30 uur op school is dan nog altijd ruim op tijd.

 

 

28.06.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Donderdag 28 juni was de Ridderloge van het Bolster Fort geopend om alle ouders te ontvangen. Unit 1 & 2 hebben optredens verzorgd en unit 3 & 4 hebben alle hulpouders tot ridder van de orde van SBO de Bolster. Als bewijs hebben deze ouders een 'echte' oorkonde mee naar huis gekregen.

30.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Sinds 1980 werk ik met veel plezier in het onderwijs. Eerder als leerkracht en directeur en sinds 15 jaar als coach, trainer en adviseur. Ik help nu meerdere teams en directeuren met allerlei vragen. Voor mij is het daarbij belangrijk dat alles wat ik doe uiteindelijk helpt om kinderen een fijne en goede schooltijd te bieden, waar zij helemaal tot bloei komen. Kinderen te zien groeien en bloeien, daar geniet ik van.

De komende tijd, mag ik daar als collega directeur, van gaan genieten, door mee te werken op de Bolster. Fijn om dit samen met Marie-Louise en het team te doen. En natuurlijk met u als ouders, verzorgers. Wij zullen elkaar zeker ergens in de komende weken ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Willemijn Scheeren

 

30.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Er staat een fout in de kalender op de website. De afsluiting van het thema Middeleeuwen en de bedankmiddag voor de ouders vindt plaats op 28 juni vanaf 13.15 uur dus niet op 21 juni. Dan zijn de leerlingen van unit 2 's middags vrij in verband met een leerlingbespreking.

Op hetzelfde moment is er ouderinloop, ook dit is verschoven van 21 juni naar 28 juni.

We hopen veel mensen te ontmoeten, die komen kijken en genieten van al het moois dat de leerlingen hebben geleerd en gemaakt rondom het thema middeleeuwen.

22.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op onze school hebben bijna alle medewerkers aangegeven mee te doen aan de stakingsacties. Dit betekent dat er 30 mei 2018 geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken. De school zorgt niet voor opvang van uw kind.

17.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Op woensdag 16 mei zijn we op de Bolster gestart met het laatste thema van dit schooljaar: De middeleeuwen. De opening vond plaats op het Bolsterplein. Er was een heuze heraut die het nieuws kwam vertellen en 3 stoere ridders te paard. We zijn benieuwd wat we met elkaar allemaal gaan leren over deze periode in onze geschiedernis. Dit weten we over 6 weken.

15.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Dinsdag 5 juni start de Avond 4 Daagse.

De kinderen hebben het inschrijfformulier meegekregen.

Graag voor 22 mei het formulier met het geld inleveren op school.

15.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De fotograaf komt op dinsdag 22 mei.

Dit jaar worden de foto's gemaakt met een skateboard.

Tussen 14.15 en 15.15 uur maakt de fotograaf gezins-, en/of broertjes/zusjes foto's.

15.05.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Het gaat goed met de flessenactie.

Er is al € 81,55 opgehaald!!!

 

19.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Joris en Thijs uit unit 4 hebben een actie bedacht voor een nieuw speeltoestel. Wat het is? Dat is een verrassing.

De bedoeling is om 1600 flessen op te halen.

Helpen jullie mee?

De flessen kunnen op school worden ingeleverd.

U krijgt te horen wanneer het niet meer nodig is.

 

18.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: units

Ook vandaag zijn er weer leerlingen aan de slag geweest in het Bolster Hotel. Uit elke unit hebben leerlingen geholpen om lekkere appelkoekjes te maken met juf Nilgun en juf Shashi.

13.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Gedurende het thema Dieren hebben de kinderen veel vragen rondom het thema onderzocht. Door de hele school heen kon je daarvan het resultaat zien. Juffrouw Roos had voor de kinderen een speurtocht gemaakt die zij tijdens de inloopavond met hun ouders, verzorgers, opa's en oma's konden lopen. We vonden het ook erg leuk om te merken dat veel kinderen een vriendje of vriendinnetje hadden meegenomen.  

In het Bolster Hotel was er de dag daarvoor hard gewerkt aan verschillende hapjes, passend bij het thema en in Bolster Move lokaal konden de kinderen lekker even hun energie kwijt.

Op het Bolsterplein was het een fijn samenzijn waarbij er hele mooie constructies met bamboestokken zijn gebouwd. Jong en oud hielp elkaar.

Ook de leden van de Medezeggenschapsraad en de ouderraad waren aanwezig. Hopelijk hebben zij weer nieuwe ouders nieuwsgierig gemaakt naar hun taken.

Het was een fijne avond waar we met plezier op terugkijken. Tot volgend jaar!

11.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: units

Vandaag hebben de kinderen hapjes gemaakt voor de open avond van 12 april. Hieronder een foto-impressie.

10.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

De afgelopen weken stond het thema dieren voor alle units centraal. Alle leerlingen zijn op verschillende manier bezig geweest met dit onderwerp. Ze hebben veel geleerd en veel gemaakt. Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur zijn de deuren van de school open om te kijken naar het resultaat. Vaders, moeders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa's en oma's, iedereen is welkom. Tot dan.

 

10.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Vandaag is meneer Frans samen met versterkingstroepen uit unit 3 en 4 gestart met een mega klus, namelijk het uitgraven van de schommel. De schommelpalen zijn verrot. We willen plaatsmaken voor een ander speeltoestel. Vandaag zijn de eerste 2 palen uitgegraven. Complimenten voor de goede samenwerking.

04.04.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Overheerlijke hapjes

19.03.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vandaag, 19 maart, start de actie DOEKOE.

Met de Doekoe scholenactie kan er weer worden gespaard voor sport- en spelmaterialen voor onze school.

Doet u ook mee?

Klanten van Coop ontvangen Doekoe-munten bij aankoop van diverse producten. In de winkel kunt u deze doneren aan onze school. Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag dat de school krijgt.

08.03.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Doen jullie, Ouders & Kinderen, ook mee aan de Go4Fit Run ‘Spierballenloop’?
27.02.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Spaar sport- en spelmaterialen voor onze school!

Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april 2018

05.02.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
05.02.18
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
"Carnaval is een feest voor iedereen!
21.12.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Alle kinderen en medewerkers van De Bolster wensen u

fijne feestdagen!

 

19.12.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Kerstdiner

 

De Bolster organiseert op donderdag 21 december van 17:30 tot 19:00 uur een kerstdiner op school. Het kerstdiner gaan we samen verzorgen. Alle kinderen moeten deze donderdag een bord, beker, soepkom, mes, vork en lepel,voorzien van naam meenemen naar school.

We maken er samen een feestelijke maaltijd van!

Bij aankomst kunt u genieten van een levende kerststal en het kerstkoor.

Vanaf 18.45 uur zijn alle ouders welkom op het Bolsterplein voor een kopje koffie/thee met iets lekkers. Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald in de unit.

Omdat de tijd dat de kinderen die avond op school zijn niet heel erg lang is, willen we ouder(s)/verzorger(s) die wat verder weg wonen de mogelijkheid bieden om op school tijdens het kerstdiner ‘over te blijven’ in de personeelskamer. 

Mocht u hiervan gebruik willen maken, geeft u dat dan even door aan één van de unitmedewerkers?

Donderdag 21 december zijn de kinderen gewoon om 14.15 uur uit. Vrijdag 22 december is de school om 12.15 uur uit.

 

18.12.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Van de gemeente Wijchen:

Vuurwerk hoort bij een feestelijke jaarwisseling. Op 1 januari zijn veel straten bezaaid met vuurwerkafval. Dit is niet alleen geen gezicht, maar kan ook gevaarlijk zijn. Veel kinderen stropen op nieuwjaarsdag de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk.

23.11.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Kom je schoentje zetten en krijg een Schoenboekje
16.11.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op donderdag 23 november om 13.00 uur opent de Bolster het:
Bolsterlab

Bolstermove

Bolsterhotel

 

02.11.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

 

Wij werken als toezichthouders bij  Bureau toezicht  van de gemeente Wijchen. Wij zorgen ervoor dat mensen de regels op straat naleven. Soms doen we dit vaak door te waarschuwen en informatie te geven. Soms ook door boetes uit te schrijven.

 

 

 

25.10.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vanochtend was het op het Bolsterplein een drukte van je welste. Dit jaar zijn er ontzettend veel ouders die verschillende activiteiten op de Bolster ondersteunen en daar zijn we erg blij mee.
Zo waren er vanochtend ook veel kamouders. Met een kopje koffie of thee binnen handbereik, gezellig gebabbel met de kinderen, verliep het kammen lekker vlot. De units konden daarna weer snel met de instructies beginnen. Top!

25.10.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Maandag 23 oktober kreeg de Bolster wederom bezoek van de inspectie. In het kader van bestuurlijk toezicht, werd er op de Bolster gekeken naar het onderwijs, de veiligheid en de wijze waarop wij leerlingen volgen in hun ontwikkeling. 

Na een zeer boeiend en prettig gesprek met de inspecteur, ontving de Bolster de beoordeling 'goed' op de onderzochte gebieden. Hier zijn we trots op en erg blij meel. Een goede school en een veilige plek zijn voor kinderen, is waar we met elkaar, medewerkers, leerlingen en ouders, hard voor werken. 

Om de medewerkers te bedanken voor al hun inzet, harde werk en toewijding werden zij onder luid applaus van alle kinderen getrakteerd op een lekker stuk taart. Fijn om te zien dat de kinderen ook een beetje trots waren op hun juffen en meesters.

Ook waren er een 4-tal kinderen die zich had aangemeld om in gesprek te gaan met de inspecteur. Best heel erg spannend maar voor de inspecteur en voor de Bolster wel heel erg fijn dat zij dit wilden doen. Zo kon de inspecteur een goed beeld vormen van wat voor een school de Bolster is voor deze kinderen. Ook hen hebben we even in het zonnetje gezet!

We willen ouders bedanken voor de positieve reacties, die we bij het uitgaan van de school al hebben ontvangen. Ook u als ouder draagt bij aan hoe wij vorm kunnen geven aan het onderwijs op de Bolster. Samen kunnen we meer!

 

23.10.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De kinderboekenweek is weer afgesloten. Het thema was deze keer Gruwelijk Eng en dat was soms best spannend. Tijdens de opening was het best een beetje spannend. Er werd voorgelezen maar niemand wist waar de stem vandaan kwam. Meester Theo, die ons een dagje kwam helpen, had zich verstop een een tentje en las van daaruit een stukje van een spannend verhaal voor.

Een groep kinderen had een heel ingewikkeld dansje ingestudeerd en zij hebben dit opgevoerd voor alle andere kinderen. 

 

                      

 

23.10.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Woensdag 12 oktober werd de opleiding Specialist 21ste eeuws leren afgerond. Verschillende medewerkers van Kans & Kleur hebben deze opleiding gevolgd. Voor de Bolster hebben Josée Rossen, Luke Bary en Saskia Vissers deze opleiding gevolgd.  Zij delen de opgedane kennis met de rest van het team. We zijn hier erg blij mee en zien dit als meerwaarde voor de ontwikkeling van het onderwijs op de Bolster. Proficiiat!

 

28.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Werkgroep Autisme Wijchen en het Maaswaal college nodigen u van harte uit voor het WAuW Congres op dinsdag 24 oktober 2017

 

25.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De vervoersbedrijven zijn geinformeerd over de deelname van de Bolster aan de staking donderdag 5 oktober. Omdat de Bolster gesloten is zullen er die dag geen taxi's rijden.  

22.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

In de media is de aanstaande staking van 5 oktober breed uitgemeten. In de media gaat het vooral over een beter salaris en werkdruk vermindering, zoals dit ook in de brief die u namens het bestuur heeft ontvangen, genoemd wordt.

Namens het team van de Bolster wil ik hier graag een toelichting op geven. De medewerkers van de Bolster vinden nog een aantal andere zaken belangrijk, evenals vele andere onderwijs mensen met ons. Zaken die in de media onderbelicht blijven. Want het is immers bekend dat er geld vrijgemaakt wordt voor salarissen, waarom dan nog die staking? Salaris en werkdruk, dat is niet het enige waar het ons om gaat.

We staken 5 oktober omdat wij goed onderwijs willen kunnen blijven bieden. Daar hebben we voldoende en goede leerkrachten voor nodig. Het steeds groter wordende tekort aan leerkrachten is voor ons vorig jaar al zeer voelbaar geweest. Ook het tekort aan schoolleiders groeit. Het vak moet weer aantrekkelijk worden en meer gaan over goed passend onderwijs organiseren en geven voor alle kinderen, het moet niet gaan over administratie. Dit moet meer in balans zijn. De PABO moet weer volstromen met enthousiaste mensen die gaan voor dit prachtige vak, die zich hiertoe aangetrokken voelen, een vak waar je niets anders dan trots op kunt zijn. Onderwijs mensen zijn doeners, creatieve mensen die het liefst mooi en uitdagend onderwijs ontwerpen. Daar willen we meer tijd en ruimte voor.

De staking van 5 oktober gaat over veel meer dan alleen een beter salaris en minder werkdruk. Het gaat over de toekomst van het primair onderwijs en dus over de toekomst van de kinderen. 

Wij gaan onze stem laten horen in Den Haag en wij hopen op uw steun.

Marie-Louise Benda

22.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vorige week was het 's ochtends vreselijk weer 's, het regende enorm. De medewerkers van het team zaten in de voorbespreking en vergaten hierbij de tijd. Gevolg was dat de deur zelfs iets na 8.35 uur open ging. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We zullen hier meer alert op zijn. Wanneer het zo'n noodweer is, zorgen we ervoor dat om 8.30 uur de deuren open gaan en de kinderen naar binnen kunnen.

18.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Spectaculaire presentaties en demo's van Wijchense sportclubs in centrum Wijchen.

Door het hele centrum zijn zondag 24 september van 13.00 tot 17.00 uur ca. 30 Wijchense sportclubs en verenigingen aanwezig, die demonstraties en clinics geven.

18.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De brieven en inschrijfformulieren zijn op alle scholen afgegeven.

Het inschrijfformulier dient u voor 24 september in te leveren bij de kerk waar u wilt dat uw kind de Eerste Communie doet.

 

13.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

We hebben dit jaar ontzettend veel ouders die ons willen helpen en ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten het komend schooljaar. We zijn hier heel erg blij mee!

Ook hebben zich diverse ouders aangemeld bij voor de ouderraad! 

Ookal staat we pas aan het begin van het schooljaar, toch willen we alle ouders alvast bedanken. Fijn om te weten dat we op jullie mogen rekenen.

 

13.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Mijn naam is Karin Polman, de moeder van Sander uit unit 3. Sinds vorig jaar ben ik verkeersouder van de Bolster. Omdat dit het laatste jaar is dat Sander op de Bolster zit, ben ik op zoek naar een ouder die deze taak van mij zou willen overnemen. 

Spreek mij gerust aan op school en meld je aan door mij even te bellen op het volgende nummer:

06-10373882

Alvast bedankt!

Karin Polman

13.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Kinderen die met de taxi reizen, nemen steeds vaker een tablet mee voor onderweg. Vervolgens zien we dat de kinderen met deze tablets op het schoolplein lopen, spelletjes doen of andere leuke dingen. De kans dat er iets gebeurt met een tablet is groot. Kinderen rennen op het schoolplein of botsen soms tegen elkaar aan. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor schade aan deze apparaten, ook niet wanneer dit op het schoolplein gebeurt.

Wanneer u toch de keus maakt uw kind een tablet mee te geven voor onderweg, dan is het goed om daar duidelijke afspraken over te maken. Wanneer uw kind de tablet bij binnenkomst aan een medewerkers geeft, zullen wij deze, net als de telefoons, opbergen in de kluis tot de school weer uitgaat.

12.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Heb je zin in een middag vol techniek en proefjes?

http://techniekdag.nl/nijmegen/wp-content/uploads/sites/4/2017/08/FlyerTechniekdag17vo_2-300x212.jpg 

Op een Techniek dag presenteren scholen (van vmbo tot en met universiteit) en bedrijven uit de regio Nijmegen zich door middel van doe-activiteiten. Kinderen tot 14 jaar kunnen zo op een leuke manier kennis maken met technische opleidingen en beroepen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alles te weten komen over energie, elektriciteit en watermanagement. 

Er is een speurtocht voor basisschool leerlingen, een vlogwedstrijd voor middelbare scholieren, een Microbit escaperoom en in het kader van voedsel en technologie hebben we een pannenkoekenprinter. Jongeren laten we kennismaken met de technologie van de 21e eeuw zoals 3D printen en lasersnijden. 

Kortom: zien en vooral ervaren hoe leuk en innovatief techniek is! Het biedt kinderen én hun ouders een mooie kans om kennis te maken met de boeiende wereld van techniek.

Wanneer?  Zaterdag 30 september van 10:00 – 16:00 uur

Waar?     Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE  Nijmegen, bij station Heyendaal.

Voor wie?   Voor de hele familie is er genoeg te doen…

                maar de Techniek dag is speciaal voor leerlingen van 10-14 jaar.

 

11.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wat staat er nu weer op het schoolplein? Hoe is de camper daar gekomen? Past hij wel door de poort? Waar bewaar je het water? Hoe hoog is de camper? Vragen, vragen en nog eens vragen!

 

En wat willen we dat graag. Ook binnen was er van alles te zien. Tenten, wandelschoenen en wandelstokken, een fiets met heel veel tassen aan het voorwiel en achterop! 
Vandaag zijn we gestart met het thema reizen. De mooiste vragen kwamen opborrelen;

- Wat is de heetste plek op aarde?

- Waar zijn de meeste tornado's?

- Over welke wegen moet je rijden om helemaal in Spanje te komen?

Dat belooft wat!

De komende 8 weken zullen we samen met de kinderen de antwoorden zoeken op allerlei vragen die zij hebben. Donderdag 2 november zullen we het thema sluiten. Alle ouders mogen dan een kijkje komen nemen naar wat de kinderen allemaal hebben geleerd over reizen. We hebben er zin in!

 

11.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster


Wijchen,16 september van 13:00-14:30uur

 

 

 

 

 

 

 

08.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

 

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS zorgt dat de gegevens anoniem in een beveilligde omgeving beschikbaar worden gesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

 

 

 

01.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De eerste schoolweek zit er op! Er zijn dit schooljaar heel veel nieuwe leerlingen begonnen op de Bolster en voor hen was het extra wennen. Maar ook voor de andere kinderen waren er soms veranderingen. Een nieuwe unit, nieuwe groepsgenoten, nieuwe unitmedewerkers. Veel ouder(s) en verzorger(s) hebben hun kinderen de eerste week fijn naar de unit gebracht. Zo aan het einde van de week zien we dat het spannende bij de meeste kinderen verdwenen is en dat vinden we fijn om te merken.

Vanaf maandag mogen de ouders bij de poort of de ingang van de school afscheid nemen en kunnen de kinderen zelf naar de unit lopen. Mocht dat nog niet helemaal gaan, dan loopt een van de medewerkers die buiten staat even met uw kind mee.  Vanaf 8.35 zijn de deuren open en om 8.45 beginnen we echt met de les. 

Tot maandag allemaal.

 

01.09.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Hallo allemaal, Graag wil ik mezelf voorstellen als nieuwe leerkracht van unit 2 (maandag en woensdag) en unit 3 (donderdag en vrijdag).

Ik ben juf Roos, 26 jaar oud en kom uit Wijchen.
Sommigen zullen mij al kennen van mijn stage op de Bolster, twee jaar geleden. In mijn vrije tijd zwem, lees en wandel ik graag of ben ik op pad met vrienden.

Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar!

Groetjes,

Roos

29.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Dinsdag 12 september is er weer de algemene ouderavond. Deze avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat het onderwijs op de Bolster centraal. Dit schooljaar zal de focus liggen op de ontwikkeling van het eigentijds leren, het neerzetten van het Bolster LAB. Het team van de Bolster volgt de komende jaren een training waarbij het vraaggestuurd leren centraal staat. Harry Stokhof, leerkracht, leraaropleider en onderzoeker begeleidt ons hierbij. Hij zal u tijdens de algemene ouderavond meer vertellen over de waarde van vraaggestuurd leren voor kinderen. 

Na het algemene gedeelte zal het tweede gedeelte in de units plaatsvinden, waar u geinformeerd wordt over het komende schooljaar en wat er allemaal te gebeuren staat.

We hopen dinsdag 12 september veel ouders om 19.30 uur op het Bolsterplein te mogen verwelkomen. Tot dan!

29.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Veel kinderen zijn al ruim voor half 9 op het schoolplein. Het is natuurlijk prachtig om te zien, hoe graag kinderen na een heerlijke zomervakantie, weer naar school willen. 

                                           

Wij willen u met klem vragen om uw kind niet te vroeg naar school te laten vertrekken. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein, voor die tijd niet.  We willen de schooldag graag goed beginnen dus een rustige binnenkomst is daarvoor belangrijk. We rekenen op uw medewerking.

Namens het team van de Bolster,

Marie-Louise Benda

29.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Net als voorgaande jaren hebben alle units op dinsdag en vrijdag gym in 't Achterom. Meneer Wouter zal de gymles op vrijdag verzorgen met behulp van CIOS studenten. De unitmedewerkers zijn altijd bij de gymles aanwezig.

                                           

28.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op de kalender voor het komende schooljaar ontbreekt nog de momenten voor de ouderinloop. De reden hiervoor is, dat we aan het zoeken zijn naar een goede tijd. Voorheen week onze eindtijd af van die van de andere scholen maar nu zou de inloop aan het einde van de schooldag voor veel ouders niet meer mogelijk zijn omdat de andere scholen in Wijchen om 14.00 uur uit zijn. Wij buigen ons hier de komende week over en komen met een alternatief.

28.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Lezen is erg belangrijk, dat weten we allemaal. Op de Bolster besteden we aandacht aan leesmotivatie en zorgen voor leuke boeken die aansluiten bij leeftijd, beleveningswereld en interesse. Daarvoor hebben een eigen bibliotheek op school en we hebben een samenwerking met de bibliotheek Wijchen. 

Onze eigen bibliotheek vraagt af en toe onderhoud. Het zou fijn zal als er een ouder is, die ons daarmee zou willen helpen. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Sasha Honing. Zij zal dan uitleggen wat dat onderhoud precies inhoudt.

28.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Na een lange zomervakantie openden de deuren van de Bolster zich vanochtend weer. We waren blij om al die bekende gezichtjes weer te zien maar ook om veel nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen. We zijn benieuwd naar de vakantie verhalen van iedereen.

 

25.08.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vanaf maandag 28 augustus 2017, 5 gelijke dagen.

Dit betekent dat de kinderen alle dagen van 8.45 uur tot 14.15 uur naar school gaan. De inlooptijd blijft onveranderd, de deuren van de school gaan om 8.35 uur open en om 8.45 uur starten de lessen.

 

06.07.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Woensdag 12 juli staat weer de kennismakingsochtend op het programma. Alle kinderen van de Bolster en alle nieuwe kinderen gaan van 9.00 uur tot 10.00 uur kennismaken met de nieuwe unit en nieuwe juffen en meesters. Altijd een beetje spannend maar ook fijn om te weten waar je na de zomervakantie gaat starten.

 

06.07.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Nadat de schoolverlaters op donderdag avond afscheid hebben genomen, komen de andere leerlingen van de Bolster vrijdag 14 juli in de ochtend nog naar school om het jaar samen af te sluiten. Om 12.30 uur zwaaien we alle kinderen uit om hen, ouder(s), verzorger(s), broertjes en zusjes een hele fijne zomervakantie te wensen.

Op maandag 28 augustus openen we de deuren weer en luisteren we graag naar de vele verhalen. 

06.07.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Donderdag 13 juli is het zover. De laatste avond voor de schoolverlaters waarbij zij de  musical, waar zij de afgelopen weken zo hard aan hebben gewerkt, voor alle ouders en familie zullen opvoeren.  Voor iedereen die er nieuwsgierig naar is, nog even geduld, het is bijna zo ver. De musical start om 19.30 uur op het Bolsterplein.
29.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar is bijna om en dit betekent voor mij dat mijn tijd op de Bolster er bijna op zit. De afgelopen 9 jaar heb ik met heel veel plezier op de Bolster gewerkt met jullie fantastische kinderen. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden en de fijne samenwerking. De Bolster is een geweldige plek met prachtige kinderen die ik niet snel meer zal vergeten. Op maandag 10 juli neem ik afscheid tussen 14.45 uur en 15.15 uur. Ik zou het leuk vinden om ook afscheid te kunnen nemen van u. Hopelijk tot dan!

Groet,

Eva Janssen

 

27.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Dinsdagochtend 27 juni, bleven ook de deuren van de Bolster een uur langer dicht.

Ondanks het ongemak voor veel ouders, waar we ons van bewust waren, hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen waaruit steun sprak voor de actie. We zijn daar erg blij mee. Dit is niet alleen een probleem voor het onderwijs sector maar ook van alle ouders en toekomstige ouders. 

Onze deuren waren dicht omdat wij gaan voor meer kwaliteit, meer nieuwe, meer jonge bevlogen mensen die bewust een keuze maken voor het onderwijs. We gaan voor minder administratie zodat er meer we meer tijd kunnen besteden aan datgene waarvoor we het vak in zijn gegaan, namelijk lessen maken, ontwerpen en vormgeven en ons daar verder in bekwamen. Daar gaan we voor, zodat er ook in de nabije toekomst voldoende goede leerkrachten zijn die het vak verstaan! 

Wat heeft het team van de Bolster vanochtend gedaan?

27.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Nog niet alle Bolster-T-shirts zijn terug na de avondvierdaagse. Graag z.s.m. afgeven op school.
20.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

PO ( primair onderwijs) in Actie 

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.  

08.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
A.s. zaterdag, 10 juni, is er een Open Dag,tussen 10.00 - 12.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen.

Boerderij de Scheerskamp
Piekenbroek 3
6616 BN  Hernen
06.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Op zaterdag 10 juni vindt voor de 2e maal Wijchen Muziek plaats. Na het succes van vorig jaar gaan alle leer- of schoolorkesten dit jaar wederom optreden. Met als afsluiting van de dag een gezamenlijk optreden van alle leerorkesten!
06.06.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Zoals eerder dit jaar aangekondigd zal de Bolster (Homberg en Afdeling Jonge Kind) met ingang van het schooljaar 2017 – 2018,  net als alle andere scholen in Wijchen, met instemming van de MR, overstappen naar het 5 gelijke dagen model.
12.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Door middel van dit oproepje willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende:

Ieder jaar merken we wanneer het mooie weer er weer aan komt, de kinderen steeds een beetje vroeger op school zijn. We willen aan u, ouders/verzorgers vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet te vroeg van huis vertrekken. We zien dat sommige kinderen al om 8.15 uur op het plein lopen. Vanaf 8.30 uur is er pas toezicht op het schoolplein en voor die tijd is er dus niemand om te ondersteunen of te helpen wanneer nodig. Als we hier samen weer even alert op zijn, zorgen wij ervoor dat we de schooldagen weer rustig kunnen starten. Alvast bedankt!

12.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Thijs had een mooi idee. In de vakantie is hij langs deuren gegaan om oude knuffels op te halen voor het ziekenhuis in Amsterdam bij het VU. Dinsdag is Thijs langs de units gegaan om zijn actie uit te leggen en te vragen of er kinderen nog een oude knuffelt thuis hadden liggen. Al met al heeft hij heel wat knuffels ingezameld waar hij heel veel kinderen blij mee gaat maken. Wij zijn hartstikke trots op Thijs en zijn mooie initiatief.
 
 
11.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Deze brief heeft u, als het goed is, ook per mail ontvangen.
11.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De afgelopen weken zijn er diverse uitstapjes geweest en steeds waren er voldoende ouders die mee hebben geholpen om dit te realiseren. Ook afgelopen dinsdag tijdens de sportolympiade, gisteren het schoolhandbaltoernooi, de boerderij en nog veel meer zijn er steeds weer ouders die klaarstaan om te helpen. Dit vinden wij, zowel de kinderen als het team, ontzettend fijn!

Dank jullie wel daarvoor!

11.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Maandag 15 mei komt de schoolfotograaf weer foto's maken van al die knappe koppies op de Bolster. Tussen 14.45 uur en 16.00 uur heeft u gelegenheid om ook een broertjes/zusjes foto te laten maken. We hopen op een beetje mooi weer zodat de foto's fijn buiten gemaakt kunnen worden.

U kunt net als vorig jaar de foto's in een schoolpakketje bestellen.

11.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wow, wat zijn we trots en wat hebben de kinderen van de Bolster het ontzettend goed gedaan in Arnhem. Het handbal team van de Bolster is gisteren 3e geworden bij de Gelderse kampioenschappen en dat is een ontzettend knappe prestatie. 
Vanmiddag hebben we op het Bolsterplein een klein kampioensfeestje gevierd! 

Ook een enorm dank je wel aan de begeleiders van die middag, teamleden en ouders!

 

11.05.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Uitnodiging voor De Bolster ouders die wonen op postcode 6601 en 6604 

106 ouders deden al mee, meedoen kan nog tot en met woensdag 17 mei

21.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De grote klok van het Bolsterplein kent iedereen. Na het ingaan van de zomertijd stopte hij ermee. Op de plaats waar de klok gehangen had, was nu een lege plek. Kinderen, medewerkers en bezoekers zochten tevergeefs naar de klok. Wie zou zo'n klok kunnen maken?

Klokkenmaken Meijerink op de Aalsburg in Wijchen is het gelukt!Hij heeft er een nieuw uurwerk ingezet en dat heeft hij helemaal voor niets gedaan! We willen de klokkenmaken names iedereen ontzettend bedanken!

21.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op dinsdag 9 mei is de schoolsportolympiade. Alle kinderen uit Wijchen van de groepen 6, 7 en 8 doen hier aan mee. Deze leerlingen moeten die dag om 8.00 uur met de fiets op school aanwezig zijn.

 

20.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben gehoord dat er wat verwarring is over vrijdag 21 april.
Voor de goede orde, zoals ook op de agenda staat,  vrijdag 21 april is de school gewoon om 14.45 uur uit. Dan begint de vakantie!

Denkt u morgen aan bord, beker en mes voor het schoolontbijt? 

Met vriendelijke  groet,

Marie-Louise Benda
schoolleider
07.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Bolster heeft dit jaar meegedaan aan de jaarlijkse techniekwedstrijd. Het onderwerp was dit jaar duurzaamheid. Een idee is uitgwerkt door Joris, Seth, Ciska, Max, Sebastiaan, Sander en Floor ( allen uit unit 3 en 4) en het was erg goed geworden. 

Het idee van de Bolster was dat je energie opwekken door een rad te plaatsen in b.v. rioleringen, waar stromend water doorheen gaat.  Wij vonden het een top idee en de jury ook want het idee van de Bolster is genomineerd! 

Helaas hebben net niet gewonnen maar door deelname aan deze wedstrijd ontzettend veel geleerd en een mooi idee uitgewerkt. Knap gedaan! Het was een hele gezellige dag, vol met technische snufjes en ontdekkingen. Volgend jaar zijn we er weer bij!

04.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Bolster organiseert voor de kinderen ieder jaar diverse uitstapjes en activiteiten. Hulp van de ouder is hierbij welkom en ook nodig om de activiteit door te kunnen laten gaan. Soms gaat dit om het verzorgen van vervoer, soms om hulp tijdens de vierdaagse waar veel van onze kinderen aan meedoen. Met elkaar zorgen we voor veel leuke uitstapjes en activiteiten waarbij zowel de teamleden van de Bolster als de kinderen uw hulp enorm waarderen.

Alvast bedankt!

04.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Open avond
SBO de Bolster
Donderdag 13 april
18.30  - 20.00 uur
 
De kans om jouw school te laten zien aan familie en vriendjes. Neem ze mee voor een kijkje bij ons binnen en buiten:
  • Speel buiten leuke spellen op het plein
  • Volg een engelse muziekles in unit 3
  • Leer in unit 4 alles over de Bolster boerderij.
  • Maak muziek in unit 2
  • Leer KUB spelen op het veldje
  • Reken met ‘Alles telt’ op het Bolsterplein
  • Help mee met de tuintjes voor de school
          En nog veel meer! Tot hopelijk tot dan!
 
04.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Ieder jaar merken we wanneer het mooie weer er weer aan komt, de kinderen steeds een beetje vroeger op school zijn. We willen aan u, ouders/verzorgers vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet te vroeg van huis vertrekken. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein, voor die tijd is er dus niemand om te ondersteunen of te helpen wanneer nodig. Als we hier samen weer even alert op zijn, zorgen wij ervoor dat we de schooldagen weer rustig kunnen starten. Alvast bedankt!

04.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Ook meester Remco was op vrijdag 31 maar voor het laatst. Bijna 2 jaar heeft hij bij ons op de Bolster gewerkt. 

04.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Na bijan 10 jaar was het dan woensdag 29 maart zover, de laatste werkdag van juf Anneloes op de Bolster. Juf Anneloes gaat werken als leerkracht en intern begeleider op de Heilig Hart school in Hernen. Super veel succes!

03.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Mijn naam is Conny van Grinsven en ik ben de nieuwe verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg op de Bolster. Ik heb zelf 2 kinderen en ben woonachtig in Wijchen.                              

 

 

03.04.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 7 weer 10 keer een donderdagochtend naar de boerderij de Scheerskamp.

27.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Aanvang cursus: woensdag 10 mei van 19:30 uur tot 21.30 uur.

Zes bijeenkomsten. Geen kosten.

21.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Vertelworkshop voor kinderen:
Het Vertelraam
17.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vanochtend konden de spellen op de speelplaats voor het eerst gebruikt worden! Nog voordat de deuren van de school open waren vanochtend, werden er al allerlei wedstrijdjes gehouden.

17.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Op zaterdag 8 april 2017 van 11.00-15.00 uur organiseert WAuW (Werkgroep Autisme Wijchen) in samenwerking met De Blije Dries de 1e Autisme Familie Ontmoetingsdag.
16.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wanneer kinderen de overstap maken naar de middelbare school, verandert er best veel. Bv: als een leerling te laat op school komt of niet op tijd in de les aanwezig is, moet er een gele kaart gehaald worden. Bij een aantal gele kaarten moet de leerling na school, tijd in halen en dan gaat het niet om minuten.

Hoe gaan we de leerlingen uit unit 3 en 4 hier goed op voorbereiden?

16.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Eindelijk is het dan zover! Het schoolplein dat de kinderen van de Bolster met hun ontwerp, ruim anderhalf jaar geleden gewonnen hebben, is vandaag geplaatst. De spellen die op het plein zijn aangebracht zien er prachtig uit en gaan hopelijk zorgen veel spelplezier.

Ook de 14 regels van Johan Cruijf zullen bijdragen aan het spelplezier.

Met elkaar zullen we het plein nog feestelijk openen. Maar daarover krijgt u later bericht.

16.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Dinsdag 28 maart worden de fietsen van de leerlingen van groep 7 weer gekeurd. Dit in voorbereiding op het verkeersexamen. Alle kinderen die deelnemen aan het fietsexamen moeten die dag op de fiets naar school.
13.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Compliment voor allemaal!!
09.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De foto'van de carnaval staan weer voor u op de website. Veel kijkplezier!

 

09.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Ook dit jaar organiseert Wandelsportvereniging De Posthoorn van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni de Avond 4-daagse. 

 

 

07.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

We hebben u eerder geïnformeerd over de ouderavond rondom de overstap naar het 5-gelijke dagen model voor schooljaar 2017-2018. Daarin hebben we u gevraagd om aan te geven welke vragen er nog zijn.

Aan de reacties te zien, zijn er niet veel vragen meer omdat de meesten van u al weten wat de overstap naar het 5-gelijke dagen model inhoudt.

Toch willen we dinsdag 14 maart tussen 19.30 uur en 20.30 uur de gelegenheid bieden om even binnen te lopen wanneer er toch nog vragen zijn. Op het Bolsterplein zijn dan leden van de MR en Marie-Louise Benda aanwezig om u vragen te beantwoorden
07.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Kom jij ook in ons schoolorkest spelen? Probeer nu uit!
06.03.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Proefjes doen is erg leuk en je leert er heel veel van. Daarom gaan we bij Mystery W (Wijchen) na een korte inleiding een aantal leuke en spannende proefjes doen.

Soms geven de proefjes antwoord op jullie vragen. Soms word je er nog nieuwsgieriger van!

Kom je ook naar Mystery W?

24.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Er zijn vandaag weer foto's gemaakt van de optocht en de viering. Na de vakantie sturen wij u een link toe, waarmee u de foto's kunt bekijken en kunt downloaden.
24.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Het voorjaar hangt in de lucht. Namens het team van de Bolster willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen.
24.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

We willen alle ouder(s), verzorger(s), opa's en oma's bedanken voor hulp met het maken van de karren afgelopen woensdag, voor het brigadieren langs de route van de optocht op vrijdag en allerlei hand en span diensten. We zijn erg blij met deze hulp en bovendien vinden we het erg fijn om zoveel ouders betrokken te zien bij de kinderen en onze school.

 

24.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Na de storm van afgelopen donderdag was het even spannen of de optocht door kon gaan. Het weer was geweldig, de karren waren prachtig versierd en de kinderen en ouders hadden zich heel mooi verkleed. Maar de muziek op de kar deed het niet. Gelukkig sprong de man van juf Saskia te hulp en wist meester Wouter een  nieuw agregaat te regelen. Iets later van gepland gingen we door de wijk. Met de raad van elf, de prins en prinses voorop, wat het weer een echte mooie optocht.

24.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Afgelopen woensdag was er ouderinloop. Tegelijkertijd werden op het Bolsterplein de karren voor de carnaval versierd. Kinderen uit alle units hebben samen met ouders en opa's en oma's prachtige karren gemaakt voor in de optocht. Het was gezellig en het resultaat super!

 

21.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Bolster heeft dit jaar te weinig aanmeldingen om mee te doen met het schoolvoetbaltoernooi.  

21.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Anneloes Schijf heeft per 1 april 2017 een nieuwe baan.

 

20.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
MediaMaandagMiddag: Strips maken
13.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Maandag 15 mei komt Linda Verwij, onze schoolfotograaf weer foto's maken. Tegen die tijd wordt u weer geinformeerd over de mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan.
09.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Net als vorig jaar zijn we weer van plan om een kleurige musicale optocht door de wijk te houden en daarvoor zijn we nog op zoek naar skelters die we mogen lenen om ze om te toveren tot praalwagens. De eerste skelters zijn al binnen gereden. We hopen dat er nog een paar meer skelters bij komen.

09.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vanuit MeervoorMekaar zal er een andere jongere werker betrokken zijn bij de Bolster, Masha, vervangt Erwin. Erwin was een bekend gezicht voor de medewerkers en kinderen van unit 3 en 4. Hij gaf voorlichting over vuurwerk, ging geregeld mee naar de boerderij en bezocht ook wel eens het schoolkamp. Erwin, dank je wel voor je betrokkenheid en veel succes.

 

 

06.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De overstap van de nieuwsbrief per mail  naar het nieuws op de website wordt nog niet door alle ouders als handig ervaren. Daar hebben we het volgende op bedacht.

Iedere 2 weken krijgt u een mail waarin de link naar het nieuws op de site staat. Door een enkele klik op de link komt u rechtstreeks bij het nieuws op de website. Dit werkt op de computer, tablet en telefoon. We hopen het op deze manier een stukje handiger voor u te maken. 

06.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Vrijdag 17 februari is er weer een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij.
06.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Vanochtend om 9.15 uur ging op de Bolster het brandalarm af. Gelukkig schrokken we niet al te erg want meneer Arnoud had verteld dat we vandaag zouden oefenen. Hij wilde weer eens kijken of we allemaal nog wisten wat we moeten doen als het alarm afgaat. Ook had meneer Arnoud iets moeilijks verzonnen maar wat dat was, verteld hij niet.
06.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
De afgelopen weken is juf Saskia alweer heel veel op school geweest. Vanaf deze week is ze echt weer helemaal beter. Fijn dat je er weer bent!
06.02.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wellicht heeft u al opgemerkt dat Marouchka Janssen, unit 4, al langere tijd afwezig is.Gelukkig is de reden een hele fijne. In september is Marouchka met zwangerschapsverlof gegaan en tot aan de zomervakantie geniet zij van langdurig aaneengesloten ouderschapsverlof.

 

24.01.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Hallo allen,

 Gisteren was de eerste Mystery W over programmeren. Het was erg leuk en druk bezocht.

 

 

24.01.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Sjors Sportief, vanaf deze week opgeven!

Inschrijven doe je via de website www.sjorssportief.nl 

 
 

 

12.01.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wij willen graag alle ouders bedanken voor hun fantastische bijdrage aan het kerstdiner. Dit heeft ervoor gezorgd dat een 5 sterren restaurant er nauwelijks aan kon tippen en de kinderen en medewerkers hebben genoten van een overheerlijk diner.

Bedankt namens de kinderen en het team van de Bolster.

12.01.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De foto's van het kerstdiner zijn voor u op de website geplaatst.

 

09.01.17
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Het handbal team van de Bolster is in de Kerstvakantie 1e geworden tijdens het handbal toernooi in de Arcus.

 

20.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
In januari 2017 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden.
16.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

De Bolster heeft een Registerdirecteur Onderwijs

 

12.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Op donderdag 22 december 17.30 uur tot 19.00 uur verzorgen we weer samen met ouders en kinderen een kerstdiner. De kinderen zijn die dag om 12.30 uur uit en we zien hen graag om 17.30 uur weer op school. We kijken er weer erg naar uit!

08.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

 Ouder(s)/verzorger(s) unit 1-2, denkt u aan de ouderavond?? Maandag 12 december 2016 van 19.30 tot 20.30 uur

 

05.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Ook dit jaar heeft de Bolster weer een Doekoe cheque van de Coop Tunnelweg in ontvangst mogen nemen!

04.12.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Reminder: Dinsdag 6 december studiedag

28.11.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Mogelijkheid tot deelname onderzoek dieet ADHD.

22.11.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Voortaan is al het nieuws op de website te vinden.

05.10.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: unit4
Notulen van de vergadering van de MR op 06-09-2016 en de vergadering op 20-09-2016.
23.09.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
De eerste weken
13.09.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Het schooljaar is weer begonnen.
16.06.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
DOEKOE actie
23.05.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: units
Bezoek Openluchtmuseum.
 
Afgelopen vrijdag zijn wij met unit 1 naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest.
We waren lekker vroeg en konden daardoor nog met de tram mee naar het kindererf.
Daar kregen we allemaal een zakdoek om en we liepen in een lange rij naar de school.
Daar stond juf Sarah en zij vertelde ons over hoe het er vroeger aan toe ging op de basisschool.
Vervolgens zijn we in groepjes uit elkaar gegaan en hebben we een fotospeurtocht gelopen naar verschillende workshops.
Zo hebben we workshops gevolgd bij de smid, de papiermakerij, de boerderij en de hebben we tegeltjes beschilderd bij de plateelschilder .
Na de lunch hebben we nog lekker gespeeld in de speeltuin en het doolhof. Ook was er de keus om nog even door het park te lopen.
 
We hebben een erg leuke en leerzame dag gehad!
 
Houd de foto map van unit 1 in de gaten, want er komen nog foto's van dit uitje in te staan.
 
 
 
 
 
23.05.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: units
Bezoek Openluchtmuseum.
 
Afgelopen vrijdag zijn wij met unit 1 naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest.
We waren lekker vroeg en konden daardoor nog met de tram mee naar het kindererf.
Daar kregen we allemaal een zakdoek om en we liepen in een lange rij naar de school.
Daar stond juf Sarah en zij vertelde ons over hoe het er vroeger aan toe ging op de basisschool.
Vervolgens zijn we in groepjes uit elkaar gegaan en hebben we een fotospeurtocht gelopen naar verschillende workshops.
Zo hebben we workshops gevolgd bij de smid, de papiermakerij, de boerderij en de hebben we tegeltjes beschilderd bij de plateelschilder .
Na de lunch hebben we nog lekker gespeeld in de speeltuin en het doolhof. Ook was er de keus om nog even door het park te lopen.
 
We hebben een erg leuke en leerzame dag gehad!
 
Houd de foto map van unit 1 in de gaten, want er komen nog foto's van dit uitje in te staan.
 
 
 
 
 
10.03.16
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Nieuwsbrief 10 maart 2016
03.12.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Nieuwsbrief
23.11.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Eigentijds
Steeds meer communicatie verloopt via de mail. Zo hebben ook de unitouders de vraag of zij over de mailadressen van de ouders mogen beschikken. De unitouders ondersteunen de medewerkers in het organiseren van uitjes en het regelen van vervoer. Wij willen de unitouders de emailadressen geven. Deze mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor de unit. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@sbodebolster.nl  en dan zorgen wij ervoor dat uw mailadres niet in de lijst komt te staan.
18.11.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: unit4

 

Techniek, interessant, lees snel verder!

 

10.11.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
Algemeen
We starten deze week in alle units met het thema de wereld om ons heen. Na de vakantie lag het hele schoolplein bezaaid met bladeren van de grote boom. Kinderen uit verschillende units hebben op maandag ochtend buiten lekker geharkt en bladeren geruimd. Unit 1 begint eerst met aandacht voor de geboorte van Lena. Dat is ook iets wat in de wereld om je heen gebeurt en daar prima bij past. De komende weken gaan alle units op allerlei verschillende manieren aan het werk met dit thema.
22.10.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Algemeen
De herfstvakantie staat voor de deur. De afgelopen 2 weken heeft het lezen centraal gestaan op de Bolster. Kinderen kwamen met kussens, slaapzakken en in hun pyjama naar school, om zo op een fijn plekje in een knusse sfeer te kunnen lezen. Dat was erg fijn en iedereen heeft er van genoten. 
Op donderdag 15 oktober heeft een aantal juffen en een meester in de bibliotheek proefjes gedaan met kinderen die dat leuk vonden. Dit was een tegenprestatie omdat de Bolster voor de vakantie van de bibliotheek Wijchen zulke mooie kasten heeft gekregen.

09.10.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Dinsdag 13 oktober is voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters een informatieavond. Deze start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

09.10.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

8 oktober 2015

Algemeen
Woensdag 7 oktober is de Kinderboekenweek begonnen. Dit hebben we met de hele school samen gevierd. Op het podium stonden juf Luke en meester Arnoud. Samen deden zij allemaal proefjes. Het thema van deze Kinderboekenweek is: Raar maar waar? Er zullen de komende week heel wat gekke dingen gebeuren in de units. Ook wordt er weer door alle juffen en meesters voorgelezen, zij verdelen zich over allemaal verschillende ruimtes in de school. De kinderen mogen kiezen naar welk boek en bij wie ze gaan luisteren. Vanuit de bibliotheek Wijchen hebben wij begin dit schooljaar weer 400 leuke, spannende, rare en interessante boeken geleend, dus er is keus genoeg. Vrijdag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek samen weer op een leuke manier af.
08.10.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: unit4

Deze week is de kinderboekenweek begonnnen lees hier meer.

 

30.09.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: mr

 

MR-verkiezingen in aantocht!

24.09.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

24 september 2015

Algemeen
De eerste weken van het schooljaar zijn weer voorbij. De kinderen maar ook alle nieuwe juffen en meesters beginnen al een beetje te wennen. We hebben een goede start gemaakt met elkaar. Ondertussen is het herfst geworden, wordt het buiten weer wat frisser en soms zelfs nat.
Ook is de kermis weer achter de rug. De kinderen hebben van alles beleefd en zaten vol met verhalen over de kermis. Het is een hoogtepunt in het jaar. De juffen en meesters hebben de maandag van de kermis op school met elkaar gesproken over thematisch onderwijs. Er is hard gewerkt en de kinderen zullen dit weer terugzien in het onderwijs.

Juffrouw Eva is met zwangerschapsverlof
Dinsdag was de laatste werkdag van juffrouw Eva. Ze mag nu fijn gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Nienke Elshof vervangt juffrouw Eva tot zij weer terug komt. We gaan haar missen maar wensen haar namens alle kinderen en collega's een heel fijn verlof toe.

Bezoek van juf Anneloes en juf Saskia
Dinsdag was juf Anneloes weer met Gijs op school. Zij was al vaker op visite geweest. Gijs groeit al goed en juf Anneloes geniet van haar verlof. Woensdag kwam juf Saskia voor de eerste keer met Merijn op bezoek. Juf Saskia kwam een leuke traktatie brengen voor de unit en de collega's. Ook zij geniet van haar verlof maar mist het werken ook een beetje. In januari zien we beiden juffen weer op de Bolster, dan zit hun verlof er op.

Meelopen naar de unit
De afgelopen weken mocht u meelopen met hun kinderen naar de unit. Voor veel kinderen is het begin van het schooljaar nieuw en een beetje spannend. Vanaf volgende week willen wij u vragen afscheid te nemen bij de deur. Mocht er iets aan de medewerkers doorgegeven moeten worden, dan staat er altijd iemand bij de deur die dit voor u kan doen. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook altijd. Wij willen alle leerlingen graag bij de units ontvangen en onze aandacht op hen richten. Voor vragen aan een van de unitmedewerkers kan er altijd gebeld en wanneer nodig een afspraak worden gemaakt. Ook lopen de medewerkers na school mee het plein op zodat zij aanspreekbaar zijn voor ouders.

Beveiliging website
Mede naar aanleiding van de algemene ouderavond, zijn er nu delen van de website afgeschermd en alleen toegankelijk met een inlogcode. Deze code wordt vandaag per email aan alle ouders verstrekt.
Het nieuws, nieuws uit de units en de foto's zijn nu alleen te bekijken met behulp van de inlogcode. Wanneer de inlogcode niet is ontvangen per mail of heeft u hierover nog vragen, neem dan even contact op met Marianne of Marie-Louise.

Informatie rondom activiteiten
Op de website komen vooral verslagjes en foto's van de diverse activiteiten te staan. Wanneer er informatie rondom een activiteit voor ouders is of er hulp van ouders wordt gevraagd, dat zal dat altijd per mail gaan, zoals dit voorheen per brief ging.

Mailadressen
Wanneer u de nieuwsbrief nog niet ontvangt, dan kunt u zich daar op de website voor opgeven. Omdat alle informatie van school via de mail verloopt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de school altijd beschikt over het juiste emailadres. Mocht u een nieuw emailadres hebben, dan kunt u dit altijd doorgeven via
info@sbodebolster.nl Vergeet daarbij niet uw naam en de naam van uw kind te vermelden.


Hoofdluis
Hoofdluis kan een hardnekkig probleem zijn, binnen en buiten een school. Net na de zomervakantie was er even sprake van topdrukte. Wij bedanken alle kamouders voor hun hulp! Het helpt ook enorm wanneer alle ouders hun kinderen, met name na vakanties, af en toe ook goed controleren en behandelen wanneer nodig. Zo blijven we de hoofdluis samen de baas.

Mist u de agenda in de Bolsterinfo?
Voorheen stond er in de Bolsterinfo de agenda voor de twee komende weken. Deze agenda is nu te vinden op de home page van de website. Ook mobiel is de agenda makkelijk op te roepen via de mobiele website van de Bolster.
Denkt u er aan om de agenda regelmatig te bekijken want soms komen er aanvulling en/of wijzigingen. Als er wijzigingen zijn worden deze ook in de Nieuwsbrief vermeld.

Verjaardagen september

28 Ciska 2e Unit
28 Daan v E 1e Unit
30 Dewi 1e Unit
30 Kaj 2e Unit
Verjaardagen oktober
2 Mart 4e Unit
4 Daan 2e Unit
4 Ian 4e Unit
7 Floor 3e Unit
10.09.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

10 september 2015

Algemeen
Het schooljaar is weer begonnen. Maandag ochtend hebben we alle kinderen weer vol energie mogen ontvangen. De eerste schoolweek is altijd weer een beetje spannend. Fijn is het om dan rustig aan te beginnen zodat je tijd hebt om weer even te wennen. Maar ook voor de nieuwe juffen en meesters is het de eerste schoolweek een beetje wennen. In de units hebben de unitmedewerkers samen met de kinderen een goede start gemaakt. Veel vakantieverhalen zijn er verteld en de kinderen hebben kennis gemaakt met de juffen en meester en klasgenootjes. Samen kunnen zij volgende week echt aan het nieuwe schooljaar beginnen.

 

01.09.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

In de zomervakantie heeft juf Saskia een zoontje gekregen, Merijn.
21.07.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 Op 15 juli hebben we op de Bolster heel veel nieuwe kinderen met hun ouders mogen verwelkomen. De kennismaking is voor iedereen altijd een spannend maar ook een leuk moment. We kijken er naar uit om met alle nieuwe leerlingen op 31 augustus te starten.

Het einde van het schooljaar betekende ook afscheid nemen van juf RIanne, juf Rea en juf Ria. 

22.06.15
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Vorige week woensdag is een groepje kinderen naar Vlijmen geweest waar door de Johan Cruijf Foundation een Schoolplein 14 aan de Bolster is uitgereikt. Het was een feestelijke ochtend die begon met het spelen op een schoolplein 14. Dit deden we samen met kinderen van andere scholen. Er waren hele leuke spellen bij.