Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
06.12.15

Notulen vergadering 1 december 2015


HIerbij de notulen van de ouderraad vergadering van 1 december 2015
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

 

Aanwezig: Diny, Josée, Luke en Patricia
Afwezig:
Voorzitter: Diny
Notulist: Patricia

1. Opening
Diny opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. In- en uitgaande post
Geen post.

3. Commissies
Sint
Alles is geregeld. Sint komt 4 december om 13.00 uur. Hij zal unit 1 en 2 bezoeken en aanwezig zijn op het Bolsterplein bij de optredens van de units.

In de ochtend zullen we ranja uitdelen in de units.

Kerst

7 december om 13.30 uur gaan we versieren voor de kerst. Luke stuurt een mail naar de ouders die op de intekenlijst hebben aangegeven te willen helpen.

De kerstwerkgroep regelt de dag.

Unitouders worden gevraagd om te helpen tijdens het kerstdiner. Daarnaast moeten er nog 2 ouders geregeld worden voor het schenken van koffie/ thee tijdens de inloop van de ouders.

Luke vraagt Marianne om een oproep te doen voor kerstballen etc.

Carnaval

Susanne is bezig met een opzetje.

4. Voortgang Ouderraad
Er is binnen de MR en het team gesproken over de voortgang van de ouderraad.

Per 20 december stopt de penningmeester definitief. Hier is nog geen vervanging voor. Ook hier moet een oplossing voor worden gezocht.

5. Arrangementen

Luke en Josée vragen bij Titia na hoe om te gaan met de ouderbijdrage als er straks kinderen gebruik gaan maken van de arrangementen.

6. Inloop

Luke en Josée overleggen binnen het team of we de ouder inloop in een andere vorm kunnen gieten.

7. Rondvraag
Geen

VOLGENDE VERGADERING 26 januari 2016