Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
31.05.19

Info per mail 31 mei 2019


Info per mail 31 mei 2019
Categorie: Afdeling Jonge Kind
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)

De informatie per mail.

 

Informatie over afscheid juf Marie-José is te vinden in de brief die verzonden is per mail als bijlage.

 

Bezoek aan de Bolster Homberg 

Een aantal kinderen uit de groep gaan na de zomervakantie naar een andere school. Sommige gaan naar een school in Wijchen en sommige andere kinderen gaan naar een school die wat verder weg is. 

Voor de kinderen die uitstromen naar de Bolster locatie Homberg is de bezoekronde begonnen. 

Zij zijn afgelopen dinsdag met een juf gaan kijken hoe het gebouw er daar uit ziet. Komende weken gaan zij daar vaker op visite.

 

Schoolreis/er op uit

Net zoals we ons aanbod van onderwijs afstemmen op de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kinderen zo doen we dat ook met de uitjes.

De groepen 1 en 2 van de basisschool gaan op schoolreis naar Brakkefort in Nijmegen op dinsdag 18 juni. Zij gaan hier met de bus naar toe. Er gaan ook een aantal kinderen met 3 juffen uit onze groep mee. Dit jaar zullen vooral de kinderen die de unit verlaten meegaan. Ouders van het kind dat mee gaat krijgen hierover nog bericht per mail.

We plannen dit jaar geen andere uitjes omdat we op donderdag 20 juni samen er op uit gaan op de feestdag van juf Marie-José.

 

Thema Insecten

We werken soms intensief en soms minder intensief met het thema.  Vaderdag is in aantocht en ook zijn er kinderen en juffen bezig met de portfolio’s of we tekenen voor een cadeauboek. Ja, dan komt het themawerk een beetje in het gedrang. Maar maandag krijgen we bezoek van een imker. We weten al best veel over de insecten. En we vinden ook regelmatig een insect die we voorzichtig in de kijkbak in de unit zetten. Een aantal kinderen oefenden een versje over bijen.

 

Bewegend leren

Op woensdag, als er een groep kinderen uit de verschillende groepen in de speelzaal werkt, is het een beweeglijke boel. Afgelopen keer lagen er lieveheersbeestjes op de vloer. Op hun vleugels stonden stippen. Op verschillende plekken in de zaal zochten de kinderen bijbehorende cijfersymbolen en fiches. Het is mooi om te zien hoe kinderen elkaar proberen te helpen en hoe er vol betrokkenheid geteld, geklapt en gezocht wordt.

 

Vreedzame school 

Iedere maand komt er een kind uit de bovenbouw de afspraak van de maand brengen die wij in de groep hangen. Als er tijd is legt dat kind de afspraak ook uit aan de kinderen.

 

Vrije dagen 

Vrije dinsdagmiddag 11 juni 12.15 uit

Vrije donderdag 13 juni ivm evaluatie studiedag

Vrije vrijdag 21 juni

 

Belangrijke data

Dinsdag 18 juni schoolreis voor een aantal kinderen

Donderdag 20 juni samen er op uit afscheidsfeest juf Marie-José

Donderdag 20 juni portfolio mee naar huis

Woensdag 26 juni bedankuur

Maandag 1 juli koffie en thee moment voor ouders met juf Marie-José

Donderdagmiddag  4 juli uitglijden schoolverlaters

 

 

Nieuws uit Noorderlicht 

 

Van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni is de 38e Avondvierdaagse!

Wij wensen alle deelnemende wandelaars heel veel succes en plezier!

 

_______________________________________________________________________________ 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019 / 2020: 

 

 

Herfstvakantie   

Kerstvakantie    

Voorjaar   

2e Paasdag   

Meivakantie   

Hemelvaart    

2e Pinksterdag   

Zomervakantie 

 

14 oktober t/m 18 oktober   

23 december t/m 3 januari   

24 februari t/m 28 februari   

13 april   

27 april t/m 8 mei   

21 mei t/m 22 mei    

1 juni   

13 juli t/m 21 augustus  

De studiedagen en de vrije vrijdagen zijn nog niet bekend.