Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
08.04.19

Info per mail 8 april 2019


zie meer voor de info oa over koningsdag 12 april
Categorie: Afdeling Jonge Kind
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)

De informatie per mail.

 

Thema Alles draait om de zon 

Na de april/mei vakantie starten we met een nieuw thema. 

Nu werken we nog even rustig door.  

 

Koningsspelen in Noorderlicht 

Op vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen. 

Op deze dag gaan we naar de speelzaal voor speciale Koninklijke koningsgymlessen gevolgd door een Koninklijke lunch in de unit. 

Dit jaar dus een verzorgde lunch in plaats van het traditionele ontbijt. De kinderen hoeven geen eigen lunch mee te nemen. We vragen de ouders van de allergiekinderen wel een gezonde en lekkere lunch mee te geven.  

Om het geheel nog feestelijker te maken is het natuurlijk leuk als de kinderen in het oranje gekleed naar school komen. 

Deze dag hanteren we de gewone schooltijden. 

 

Bemensing 

Juf Marie-José heeft een lastig besluit genomen. Zij gaat na de zomervakantie haar werktijd omzetten in vrije tijd. Ze gaat afscheid nemen van de Afdeling Jonge Kind.  

In de komende maanden gaan we kijken hoe we voor komend schooljaar ons team weer compleet maken.  

 

Vreedzame school 

De afspraak van april is:  samen houden wij de klas en het schoolplein netjes. 

 

Vrije dagen 

Vrije vrijdag 19 april 

 

 

Nieuws uit Noorderlicht 

 

LOTGENOTENGROEP 

Kinderen van gescheiden ouders 

In de groep “Kinderen van gescheiden ouders” gaan we het hebben over alles wat verandert als je ouders gescheiden zijn. We komen 7 keer bij elkaar om te praten, delen, spelen, elkaar te steunen en het gezellig te hebben. Je zult snel merken: je bent niet de enige! 

Praktische informatie 

Voor wie? 

Kinderen van gescheiden ouders uit groep 6,7 en 8. 

Wanneer? 

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 mei. Tijd: 15:00 tot 16:30 uur. 

Er zijn 7 wekelijkse bijeenkomsten op: 

14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni 

Waar? Gebouw De Bolster, Homberg 2936, Wijchen 

Informatie? 

Marieke Koppers (schoolmaatschappelijk werk) 06-10010361 marieke.koppers@sociaalwijkteamwijchen.nl 

Josien Kersten (schoolmaatschappelijk werk) 06-10010314 josien.kersten@sociaalwijkteamwijchen.nl 

 

ALWEER EEN NIEUW BLOK VAN HET PROJECT DE VREEDZAME SCHOOL: 

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR. 

Tot de meivakantie praten we met onze kinderen hierover. 

Het adequaat omgaan met gevoelens is van essentieel belang voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. Gevoelens spelen een grote rol in conflicten. Herkennen van je eigen emoties, het erover kunnen vertellen aan een ander is een belangrijke vaardigheid in het oplossen van conflicten, evenals het erkennen en respecteren van de gevoelens van een ander. 

Een van de doelen van dit blok is de vaardigheid van leerlingen om gevoelens te benoemen, te beschrijven en te verbeteren. 

De emotie boosheid krijgt speciale aandacht. Boosheid leidt tot agressie en dat leidt tot conflicten. Mensen kunnen echter kiezen wat zij doen als ze boos zijn. Je kunt ook proberen te ontsnappen uit de situatie en het conflict te vermijden. 

Afkoeltechnieken worden aangeboden en besproken. 

Je kunt ook een ‘stevig gedrag’ laten zien, assertief zijn: opkomen voor je eigen belang zonder de ander te schaden. 

De werkgroep De Vreedzame School. 

 

WIST JE DAT, 

….. je lichaam zich opbouwt uit wat je eet 

…….. het eten van suiker belangrijke stoffen uit je lichaam haalt en je sloom maakt 

…….. een tekort aan water ervoor zorgt dat je langzaam vergiftigt 

Wijchen Gezond 

 

ONT-STRESSEN IN DE OPVOEDING, WIE WIL DAT NIET?

 

De ouderraad heeft besloten om dit jaar iets extra’s doen: het organiseren van een thema-avond met een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft à opvoeden. Voor deze thema-avond hebben we Catharina Haverkamp uitgenodigd die onder andere bekend is van het tv programma ‘mijn dochter en ik’, zie ook: www.meermoedmeermens.com. Catharina is in staat om op een leuke, humoristische en herkenbare manier te vertellen over het onderwerp ‘opvoeden’.

 

De thema-avond staat gepland op woensdag 17 april om 20.00 uur in de Paulusschool. We hopen op een grote opkomst! Het belooft een leuke en gezellige avond te worden!

 

Meld je aan door een mail te sturen naar or.paulus@kansenkleur.nl. Graag opgeven vóór 01 april as.

 

We hopen jullie allemaal de 17e te zien!

 

Groetjes de ouderraad,

Wytze Scheringa

Sandra Willems

Vivian Aalbers

Maria van Hulsentop

Mayke Kuijpers

Hanneke Kouwenberg