Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
01.03.19

Brief staking


Brief staking 15 maart
Categorie: Afdeling Jonge Kind
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)/verzorger(s), Wijchen,                                         26-02-2019     

Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren, gestaakt. Van de leerkrachten die op vrijdag 15 maart lesgeven op de Paulusschool gaat 90% staken. Ook de leerkrachten van de schakelklas en de Afdeling Jonge Kind staken. Daarom sluit de Paulusschool, de schakelklas en de Afdeling Jonge Kind die dag de deuren. Voor uw kind betekent dit, dat er op 15 maart geen les gegeven wordt. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich mee brengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen. Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen. Op school heeft u hier tot voor kort niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen. We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: zo kan het niet langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd. Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten leveren. Daarom nu deze staking. Wij hopen hiermee de noodzaak van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte, structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen.

Met vriendelijke groeten, Bernadette Tijsse Klasen ( teamleider Afdeling Jonge Kind )

Wytze Scheringa ( teamleider Paulusschool )

Carina Coenen ( directeur Paulusschool )