Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
30.11.18

info 30 nov


info 30 november
Categorie: Afdeling Jonge Kind
Ingezonden door: bolster

Beste ouder(s)

De informatie per mail.

 

Schoolarts GGD

Dit schooljaar worden de 6 jarige kinderen samen met hun ouders uitgenodigd door de GGD.  De kinderen worden door de schoolarts gezien. Dit gebeurt op maandag 4 februari bij ons op school (Noorderlicht). 

 

Thema Sint

Deze week is er hard geknutseld. En dat is te zien in de groep. Er zijn mooie stoomboten getekend, pieten geplakt en zakjes voor pepernoten gemaakt.

Tijdens de gymlessen oefenden we met klauteren door en mikken in schoorstenen. Net als echte pieten doen.

Donderdag werden we verrast door het bezoek van 2 pieten. ( zie foto site) We kregen pepernoten. En af en toe namen we er een paar. Lekker!

 

Schoen zetten

Voor sommige spannend en anderen lopen gewoon hun schoen voorbij en gaan zoals iedere dag aan het werk. Dinsdagochtend waren de schoenen gevuld met lekkers. Schoen zetten maakt op ieder kind een andere indruk.

 

5 December

Op woensdag vieren we het Sinterklaasfeest. Op deze dag is er een normale schooltijd. Sint en zijn pieten worden om 9.30 uur buiten opgewacht door alle kinderen van het Noorderlicht. Het sinterklaasfeest voor de groepen 1 t/m 4 vindt plaats in de speelzaal en natuurlijk horen wij hierbij.

 

Wanneer je kind een rustdag heeft op woensdag kun je overwegen of je je kind een plezier doet met het vieren van het Sintfeest op school door een halve schooldag (tot 12.00u.) naar school te gaan. Fijn als je het even laat weten.

(Voor een aantal kinderen is het nog niet het juiste moment en komen er in de toekomst nog veel Sintfeesten........).

 

Versje voor de Sint

Dit versje gaan we leren voor de viering met Sinterklaas:

5 Pietjes klimmen op het dak    één gaat er weg, hij heeft een lege zak.

4 Pietjes bakken speculaas   één gaat er weg, hij moet naar Sinterklaas.

3 Pietjes fietsen door het land   één gaat er weg, hij heeft een slappe band.

2 Pietjes halen schoentjes leeg   één gaat er weg, omdat hij niets kreeg.

1 Pietje is nu helemaal alleen, hij gaat snel naar bedje toe nu zie je er geen één.

 

Ochtend

Omdat het ’s ochtends best druk is met volwassenen in de groep willen wij jullie vragen om het afscheid niet te lang te laten duren. Wanneer je kind speelt of werkt kun je rustig weggaan.

 

Vreedzame school

De regel van de maand december die u bij beide ingangen van de school aantreft is: Wij zorgen goed voor elkaar!

 

Kerstmis op school

Er volgt deze week een brief met informatie over de kerstviering.

 

Vrije dagen

Vrije donderdag 6 december

 

Nieuws uit Noorderlicht

 

KOFFIEOCHTEND Dinsdag 4 december bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie of thee, in de teamkamer van Noorderlicht tussen 08.30 en 09.15 uur.

De wintermarkt komt eraan. Op vrijdag 14 december is het zover. Iedereen is van harte welkom. Hierbij alvast wat informatie.

WINTERMARKT NOORDERLICHT

Op vrijdag 14 december a.s. organiseert Noorderlicht weer de jaarlijkse wintermarkt. Tijdens deze markt presenteren kinderen van de school én diverse andere gebruikers van de Brede School zich door middel van zelfgemaakte werkstukken, demonstraties en optredens.

De wintermarkt die wordt gehouden van 18.30-20.00 uur is ook bedoeld voor wijkbewoners en geeft tevens een beeld van de samenwerking tussen de gebruikers van Noorderlicht.

De kinderen van groep 8 presenteren op deze avond hun eigen “onderneming” en verkopen producten waarvan de opbrengst besteed wordt aan het schoolkamp aan het eind van het schooljaar.

De opbrengsten van de verkoop door andere groepen en gebruikers zal dit jaar ten goede komen aan “Kinderen van de voedselbank”.

De wintermarkt zal worden opgeluisterd met een aantal muzikale optredens waardoor het nog meer de moeite waard deze activiteit te bezoeken.

GEZINSVIERING Op 8 december 2018 is er een gezinsviering in de Paschaliskerk om 19.00 uur. Iedereen is hier van harte welkom

KERSTSPEL Op 24 december 2018, Kerstavond, is er om 16.30 uur een Kerstspel. Om 18.00 uur is de Gezinsviering. Kinderen die mee willen doen met het Kerstspel zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij: Gerda tel. 024-6418279 Yvonne tel. 024-6420246 Els tel. 024-6411841 Werkgroep gezinsliturgie Paschaliskerk

Wist u dat………….

-       er een initiatief is door huisartsen, apothekers en de ZZG zorggroep om Wijchen de gezondste gemeente van 2018 te maken;

 

-       er 4 pijlers zijn die activiteiten organiseren om dit doel na te streven;

            

-       er meer informatie te vinden is op www.wijchengezond.nl

 

 

                                                                                                                                         

Nijmegen, 20 november 2018

 

Aan: alle personeelsleden van kieskringen A, B en D van Stromenland

          En alle ouders van kieskring B, C en D van Stromenland

 

Van: De Ondersteuningsplanraad Stromenland

                                                                                                                         

Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2018-2019

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

 

Verwachtingen

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR  zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u niet direct op uw eigen school. Indirect hebben ze wel veel invloed. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.

 

Kandidaatstelling
 De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4 kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.

 

Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef u dan op als kandidaat. Wij zoeken Personeelsleden uit kieskring A, B of D en ouders uit kieskring B, C en D.

 

U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de voorzitter van de OPR, Willem van den Kieboom. Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt.

 

 

 

Vacature verkiezingen 2018-2019

 

 

kieskring A:     Nijmegen: vacature voor 1x personeelsleden
kieskring B:     de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen:

                          vacature voor: 2 x  personeelslid en 1x ouder

kieskring C:     de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mill en St. Hubert, St. Anthonis en Ubbergen: Vacature voor: 1 x ouder

kieskring D:     de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 1x ouder en

                        1x personeelsleden van SBO en SO-scholen.     

                         

De termijn van kandidaatstelling loopt van 19 november 2018 tot en met 21 december 2018. Kandidaten die zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel op te stellen. In de week van  14 januari 2019 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 op de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening te houden in uw agenda. Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan hoofdelijk hun stem uit.

 

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.

U kunt verder informatie vinden op www.passendonderwijs.nl en https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medezeggenschap-en-passend-onderwijs

 

Met vriendelijke groet,

 

Willem van den Kieboom (Voorzitter Ondersteuningsplanraad)

Cathelijn Brouwers (ambtelijk secretaris OPR)

Debby Drost

Brigitte van Kuppeveld

Jessica Janssen