Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
30.08.18

Nieuwe privacywet


Privacybeleid                                               

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing. Door deze wet,

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, wordt de verwerking van persoonsgegevens nog meer gereguleerd.

Dat vinden wij een positieve ontwikkeling omdat wij zorgvuldig met persoonsgegevens van u en uw kinderen willen omgaan.

 

 

 

Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

Wat houdt het privacybeleid in?

Het privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens van leerlingen en ouders door

de school worden verwerkt, op welke wijze we dat doen en met welk doel.

Uitgangspunt voor ons is alleen die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn

om goed onderwijs te geven en te organiseren.

 

Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt aan ons privacybeleid.

 

Op onderdelen wordt dit beleid al uitgevoerd. Denkt u hierbij o.a. aan het vragen van toestemming voor het maken van foto’s / video’s en voor het verspreiden van leerlingenlijsten onder de ouders.

 

Wanneer het privacybeleid, met instemming van de Medezeggenschapsraad, beschreven is kunt u dat terug vinden in de schoolgids op de website. Wanneer we zover zijn brengen we u hiervan op de hoogte.