Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
30.09.15

MR-verkiezingen


 

MR-verkiezingen in aantocht!

Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: mr

 

MR-verkiezingen in aantocht!

De Medezeggenschapsraad schrijft verkiezingen uit en is hiervoor op zoek naar ouders en personeelsleden van de Bolster die zich verkiesbaar willen stellen. Is dit iets voor u?
De MR is een belangrijk orgaan voor de Bolster en bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide geledingen bestaan uit drie personen, dus drie ouders en drie personeelsleden. Samen denken en beslissen zij mee over zaken die de school aangaan. Hiervoor komt de MR eenmaal per zes weken samen om diverse onderwerpen te bespreken, soms met de directie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleidsvoorstellen, ontwikkelingen in het onderwijs, financiën en communicatie met ouders. Een belangrijke taak in het belang van alle leerlingen van de school!
 
Meer weten?
Bij de ingang van de school bij het schoolplein zijn informatiebrochures te vinden. Daarnaast zijn de huidige MR-leden natuurlijk ook bereid om informatie te geven. De vergaderingen zijn openbaar (na aanmelding) en de eerstvolgende is op 24 november om 19.30 uur op het Bolsterplein. Deze kunt u dus bijwonen. Voor vragen over het lidmaatschap van de MR, aanmeldingen voor de openbare vergaderingen en aanmeldingen voor de verkiezingen kunt u een berichtje sturen naar bolstermr@outlook.com.
 
Let op!
De sluitingstermijn voor het verkiesbaar stellen sluit op 30 november. Zorg er dus voor dat u op tijd bent met uw aanmelding!