Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
24.09.15

150924 Nieuwsbrief SBO De Bolster


Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

24 september 2015

Algemeen
De eerste weken van het schooljaar zijn weer voorbij. De kinderen maar ook alle nieuwe juffen en meesters beginnen al een beetje te wennen. We hebben een goede start gemaakt met elkaar. Ondertussen is het herfst geworden, wordt het buiten weer wat frisser en soms zelfs nat.
Ook is de kermis weer achter de rug. De kinderen hebben van alles beleefd en zaten vol met verhalen over de kermis. Het is een hoogtepunt in het jaar. De juffen en meesters hebben de maandag van de kermis op school met elkaar gesproken over thematisch onderwijs. Er is hard gewerkt en de kinderen zullen dit weer terugzien in het onderwijs.

Juffrouw Eva is met zwangerschapsverlof
Dinsdag was de laatste werkdag van juffrouw Eva. Ze mag nu fijn gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Nienke Elshof vervangt juffrouw Eva tot zij weer terug komt. We gaan haar missen maar wensen haar namens alle kinderen en collega's een heel fijn verlof toe.

Bezoek van juf Anneloes en juf Saskia
Dinsdag was juf Anneloes weer met Gijs op school. Zij was al vaker op visite geweest. Gijs groeit al goed en juf Anneloes geniet van haar verlof. Woensdag kwam juf Saskia voor de eerste keer met Merijn op bezoek. Juf Saskia kwam een leuke traktatie brengen voor de unit en de collega's. Ook zij geniet van haar verlof maar mist het werken ook een beetje. In januari zien we beiden juffen weer op de Bolster, dan zit hun verlof er op.

Meelopen naar de unit
De afgelopen weken mocht u meelopen met hun kinderen naar de unit. Voor veel kinderen is het begin van het schooljaar nieuw en een beetje spannend. Vanaf volgende week willen wij u vragen afscheid te nemen bij de deur. Mocht er iets aan de medewerkers doorgegeven moeten worden, dan staat er altijd iemand bij de deur die dit voor u kan doen. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook altijd. Wij willen alle leerlingen graag bij de units ontvangen en onze aandacht op hen richten. Voor vragen aan een van de unitmedewerkers kan er altijd gebeld en wanneer nodig een afspraak worden gemaakt. Ook lopen de medewerkers na school mee het plein op zodat zij aanspreekbaar zijn voor ouders.

Beveiliging website
Mede naar aanleiding van de algemene ouderavond, zijn er nu delen van de website afgeschermd en alleen toegankelijk met een inlogcode. Deze code wordt vandaag per email aan alle ouders verstrekt.
Het nieuws, nieuws uit de units en de foto's zijn nu alleen te bekijken met behulp van de inlogcode. Wanneer de inlogcode niet is ontvangen per mail of heeft u hierover nog vragen, neem dan even contact op met Marianne of Marie-Louise.

Informatie rondom activiteiten
Op de website komen vooral verslagjes en foto's van de diverse activiteiten te staan. Wanneer er informatie rondom een activiteit voor ouders is of er hulp van ouders wordt gevraagd, dat zal dat altijd per mail gaan, zoals dit voorheen per brief ging.

Mailadressen
Wanneer u de nieuwsbrief nog niet ontvangt, dan kunt u zich daar op de website voor opgeven. Omdat alle informatie van school via de mail verloopt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de school altijd beschikt over het juiste emailadres. Mocht u een nieuw emailadres hebben, dan kunt u dit altijd doorgeven via
info@sbodebolster.nl Vergeet daarbij niet uw naam en de naam van uw kind te vermelden.


Hoofdluis
Hoofdluis kan een hardnekkig probleem zijn, binnen en buiten een school. Net na de zomervakantie was er even sprake van topdrukte. Wij bedanken alle kamouders voor hun hulp! Het helpt ook enorm wanneer alle ouders hun kinderen, met name na vakanties, af en toe ook goed controleren en behandelen wanneer nodig. Zo blijven we de hoofdluis samen de baas.

Mist u de agenda in de Bolsterinfo?
Voorheen stond er in de Bolsterinfo de agenda voor de twee komende weken. Deze agenda is nu te vinden op de home page van de website. Ook mobiel is de agenda makkelijk op te roepen via de mobiele website van de Bolster.
Denkt u er aan om de agenda regelmatig te bekijken want soms komen er aanvulling en/of wijzigingen. Als er wijzigingen zijn worden deze ook in de Nieuwsbrief vermeld.

Verjaardagen september

28 Ciska 2e Unit
28 Daan v E 1e Unit
30 Dewi 1e Unit
30 Kaj 2e Unit
Verjaardagen oktober
2 Mart 4e Unit
4 Daan 2e Unit
4 Ian 4e Unit
7 Floor 3e Unit