Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
15.03.17

Notulen vergadering 13 maart 2017


Hierbij de notulen van de vergadering van 13 maart.
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig: Luke, Saskia, Petra, Joyce en Patricia
Afwezig: Madi en Kitty
Voorzitter: Petra
Notulist: Patricia

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Actielijst vorige vergadering
Geen bijzonderheden 

3. Evaluatie carnaval
Informatie tussen werkgroep en unitouders kan beter. Volgende keer eerder actie ondernemen en uitgebreidere informatie verstrekken.
Er was weinig hulp bij het versieren van de school. We gaan kijken hoe dit anders georganiseerd kan worden.

4. Avondvierdaagse
Avondvierdaagse is van 13 tot en met 16 juni. Er wordt informatie opgevraagd, zodra er meer bekend is, zal er een beroep op de ouders en leerkrachten gedaan worden voor hulp.

5. Ouderbijdrage
Er zijn al redelijk wat bijdrages ontvangen. Het valt op dat mensen bijdrage overmaken zonder vermelding van de naam van het kind/unit. Dit zorgt voor veel uitzoek werk.

6. Sportolympiade 9 mei 2017
Aangezien de sportolympiade voor groep 6,7 en 8 is, wordt er veel hulp van ouders gevraagd. Er is een draaiboek zodat alle ouders weten wat er op welk tijdstip, waar van hen verwacht wordt. Tijdens een informatiebijeenkomst zullen we dit bespreken.

Daarnaast is er op 9 mei een sportdag voor de overige kinderen. Ook hierbij is hulp gewenst.

Rondvraag/inbreng
Het idee is geopperd om unitouders meer te betrekken bij de ouderraad. Volgend jaar zullen unitouders uitgenodigd worden tijdens de 2e ouderraad vergadering.

Ook volgend jaar is de ouderraad weer op zoek naar nieuwe leden. Er komt een oproep in de nieuwsbrief.

VOLGENDE VERGADERING 29 mei om 19.30 uur