Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
16.01.17

Notulen vergadering 9 januari 2017


Hierbij de notulen van de ouderraad vergadering van 9 januari 2017
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig: Luke, Saskia, Petra, Joyce en Patricia
Afwezig: Madi en Kitty
Voorzitter: Petra
Notulist: Patricia

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Carnaval
Unitouders worden gevraagd om hulp te regelen voor carnaval -> versieren en begeleiden optocht. 

3. Kerst
Er is een nieuwe boom en wat decoratie gekocht. We spreken af dat we elk jaar wat vervangen.

4. Ouderbijdrage
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage betaald. De penningmeester zal een herinneringsbrief versturen.

5. Terugblik kerst
De kerstviering was erg geslaagd. Ouders hadden erg hun best gedaan om er weer een culinair hoogstandje van te maken. Bedankt hiervoor!

6. Rondvraag
Geen bijzonderheden

 

VOLGENDE VERGADERING 13 maart om 19.30 uur