Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
16.01.17

Notulen vergadering 12 december 2016


Hierbij de notulen van de ouderraad vergadering van 12 december 2016
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig:Luke, Kitty, Petra, Joyce en Patricia
Afwezig: Madi en Saskia
Voorzitter: Petra
Notulist: Patricia

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Kerst
Bij het aanbrengen van de kerstversiering hebben we geconstateerd dat er toch wel wat dingen aan vervanging toe zijn. De ouderraad zal hiervoor zorgen. 

3. Carnaval
We moeten op tijd hulp vragen. In volgende vergadering moeten we dit bespreken, de werkgroep zal hierbij aanwezig zijn.

4. Ouderbijdrage
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage betaald. De penningmeester zal een herinneringsbrief versturen.

5. Sint
De sint viering was wederom erg gezellig. Er waren wel een aantal aandachtspuntjes. De or zal deze opnemen in het draaiboek.

6. Rondvraag
Geen bijzonderheden

 

VOLGENDE VERGADERING 9 januari 2017 om 19.30 uur