Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
28.11.16

Dieetstudie ADHD


 

Mogelijkheid tot deelname onderzoek dieet ADHD.

Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dieet op de korte termijn effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het huidige project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ. Het doel van de studie is de lange termijn effectiviteit na te gaan van twee mogelijk effectieve dieetbehandelingen in vergelijking met de gebruikelijkezorg voor ADHD.
 
Wie kan er meedoen? Kinderen met een ADHD-diagnose die hulp behoevenen geïnteresseerdzijn in een dieetbehandeling. Bij een vermoeden van ADHD kan ons klinisch onderzoeksteam benaderdworden voor uitgebreidescreening en diagnostiek*.
Inclusiecriteria • Kinderen van 5-12 jaar • Diagnose ADHD óf vermoeden van ADHD • Geen huidige behandeling voor ADHD** • Geen of stabiel gebruik van psychotrope medicatie voor klachten niet-gerelateerd aan ADHD • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal 
Wanneer er sprake is van een eetstoornis, diabetes mellitus of wanneer een strikt, veganistisch of vegetarisch dieet wordt gebruikt kan een kind niet deelnemen.