Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
11.10.16

Notulen vergadering 10 oktober 2016


Hierbij de notulen van de ouderraad vergadering van 10 oktober 2016
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig: Luke, Kitty, Petra, Joyce en Patricia
Afwezig: Madi en Saskia
Voorzitter: Petra
Notulist: Patricia

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet iedereen welkom. Sandra komt een keer meekijken om te zien wat de Ouderraad(vergadering) inhoudt.

2. Actielijst vorige vergadering
2.2
Er is nog geen contact geweest met Marie Jose.

2.3
Nog niet alle units zijn voorzien van unitouders.

Er zijn genoeg ouders voor het luizenkammen. Het feit dat er op de info avond gelijk briefjes waren met de data voor het kammen is erg positief ervaren.

2.4
Brief over ouderbijdrage is nog niet verstuurd. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.

2.5
Petra let erop dat ook de unitouders betrokken worden bij de sint commissie.

2.6
Site moet nog verder aangepast worden.

3. Unitouders
Nog niet alle units zijn voorzien van unitouders.

4. Luizen kammen
Er hebben zich genoeg ouders aangemeld. Daarnaast zijn er ook ouders die eventueel kunnen bijspringen als ze toevallig op school zijn als het kammen is.

5. Penningmeester
We hebben 2 nieuwe leden die de taak van penningmeester op zich willen nemen.

6. Ouderbijdrage
Dit jaar vastgesteld op € 22,50. Brief voor het innen van de ouderbijdrage wordt voor de herfstvakantie verstuurd.

7. Sinterklaas
Samenwerking commissieleden team en ouderraad tot stand brengen. Penningmeester zorgt voor bijdrage vanuit ouderbijdrage.

8. Kerst
Draaiboek voor dit jaar wordt besproken.

Aandacht hebben voor kinderen met allergieën.

7. Rondvraag
Geen bijzonderheden

 

VOLGENDE VERGADERING 28 november 2016 om 19.30 uur