Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
05.10.16

Vergadering 20-09-2016


Notulen van de vergadering van de MR op 06-09-2016 en de vergadering op 20-09-2016.
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: unit4

Vergadering 06-09-2016

Deze vergadering heeft de MR zich gebogen over de verwachtingen van ouders voor de nieuwe directeur. De ouders zijn tot de volgende verwachtingen gekomen, zoals vermeld in de vacature:

  • De directeur is een verbinder die een klimaat schept waarin kinderen, ouders en team zich gekend, gewaardeerd en veilig voelen.
  • De directeur is zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar voor ouders en staat open voor hun suggesties en ideeën.
  • De directeur is constructief en werkt in een open sfeer samen met ouders en vertegenwoordigers van ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Vergadering 20-09-2016

Tijdens deze vergadering zijn de volgende beleidsstukken behandeld:

  • Er is akkoord gegeven voor het toetsingsbeleid
  • Er is akkoord gegeven voor het doorstroombeleid (van Afdeling Jonge Kind naar Homberg)
  • Er is informatie gegeven over het beleid met betrekking tot observatieplaatsen binnen SBO de Bolster, dit zal tijdens een volgende vergadering opnieuw aan bod komen.
  • Er is akkoord gegeven voor het beleid met betrekking tot veilig werken
  • Er is akkoord gegeven voor het beleid met betrekking tot het pedagogisch klimaat

Verder is de MR druk bezig met het 5 gelijke dagen model en hoe dit voor alle partijen zo goed mogelijk ingevoerd kan worden.

 

U bent als ouder van harte welkom om een keer aan te sluiten bij een MR vergadering. Wel vinden we het fijn om dit van te voren te weten. U kunt zich aanmelden bij Aryan Keijman (unit 1/2, aryan.keijman@sbodebolster.nl) of Sasha Honing (unit 4, sasha.honing@sbodebolster.nl).