Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
13.09.16

160908 Nieuwsbrief


Het schooljaar is weer begonnen.
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Het schooljaar is weer van start gegaan
Maandag 29 augustus gingen de deuren van de Bolster na een lange zomervakantie weer open. Veel bekende maar ook veel nieuwe leerlingen hebben we mogen begroeten. Veel ouders hebben de kinderen in de eerste week begeleid naar de unit en dat is fijn, want het begin van het schooljaar is soms toch weer een beetje spannend.
We hebben nu 3 units terwijl er wel 4 unitruimtes worden gebruikt. Ook zijn we begonnen om echt te werken met de nieuwe rekenmethode. Voor de vakantie hebben de juffen en meester goed geoefend, veel van elkaar geleerd en nu zijn ze echt zover dat ze er allemaal mee gaan werken. Voor de kinderen zal het ook een beetje wennen zijn maar we zijn er van overtuigd dat het rekenonderwijs er beter maar ook zeker leuker door wordt.

Afscheid voor de deur
Vanaf deze week lopen de kinderen weer alleen naar de unit en nemen de ouders voor de deur afscheid. Mocht u iets door moeten geven, dan staan er bij de deur altijd mensen die dat voor u kunnen doen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de medewerkers direct bij aanvang van de schooldag hun aandacht op de kinderen kunnen richten. Wij vinden dit erg belangrijk.
 
Uitnodiging algemene ouderavond
Dinsdag 13 september 19.30 – 21.00
Zoals ieder schooljaar is er ook dit jaar weer een algemene ouderavond. Tijdens deze avond informeren we u beknopt over de plannen die de Bolster heeft ten aanzien van de ontwikkeling van het onderwijs en zullen leden van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad toelichten welke rol zij spelen.
Na het algemene stuk verplaatsen we ons naar de verschillende units. Daar kunt u kennismaken met de medewerkers van de unit. Zij zullen u vervolgens informeren over het onderwijs en activiteiten van het komende schooljaar.

We hopen ook dit jaar veel ouders te ontmoeten. Graag tot dinsdag 13 september.

 
Programma van die avond:
19.30 Ontvangst op het Bolsterplein.
Informatie over de ontwikkeling van het onderwijs op de Bolster voor het komende schooljaar o.a. de nieuwe rekenmethode, MR en OR, interne contactpersoon.
20.00 Met koffie/ thee naar de unit van uw kind
20.10  Informatie over de unit van uw kind.

  • Sommige activiteiten kunnen wij de leerlingen alleen bieden, omdat er ouders zijn die willen helpen. Als unitouder zorgt u er samen met het team voor dat alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen geregeld wordt.
  • U heeft regelmatig contact met leerkrachten en andere ouders, waardoor je elkaar beter leert kennen. We doen het samen.
  • U wordt als unitouder uitgenodigd bij bepaalde activiteiten en vieringen.

 
Als u interesse heeft in de rol van unitouder, dan kunt u zich opgeven door:

  • Een mailtje te sturen naar: info@sbodebolster.nl
  • U aan te melden bij de leerkrachten van de unit van uw zoon/dochter

 

Emailadres
Omdat alle informatie via de mail wordt verstrekt is het belangrijk dat de school beschikt over een emailadres van de ouder(s) / verzorger(s). Heeft u nog niet eerder een mailadres doorgegeven of deze niet op het inschrijfformulier genoteerd, dan vragen wij u om dit alsnog te doen. Ook wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden. Zonder mailadres kunnen wij u niet informeren. Mocht het bovenstaande het geval zijn dan is de makkelijkste manier om uw mailadres en/of een wijziging door te geven door het versturen van een mail naar info@sbodebolster.nl met daarin de vermelding van uw naam en de naam van uw kind.
 
Emailadressen voor unitouders
Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus hierbij een oproepje dat u al vaker langs heeft zien komen.
Communicatie gaat steeds meer via de mail. Voor de unitouders is dit een zeer handige manier om met ouders in contact te treden. De Bolster zal om die reden per unit de mailadressen aan de betreffende unitouders verstrekken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit doorgeven aan Marianne. (info@sbodebolster.nl) Dan zal zij uw mailadres uit die lijst verwijderen.
 
Parkeren bij Derkssport
Al jaren mogen de taxi’s bij aanvang en uitgaan van de school hun taxi parkeren op het terrein van Derks langs het pad waar de kinderen wachten. Dit is bijzonder fijn omdat leerlingen dan op een veilige manier de taxi kunnen bereiken.
Het is niet de bedoeling dat ouder(s)/verzorger(s) hun auto daar parkeren. Dit zou voor teveel overlast zorgen voor de sportschool. Rondom de school, zowel achter als voor, zijn voldoende parkeerplaatsen en het zou fijn zijn als ouder(s) / verzorger(s) daar gebruik van maken zodat Derks de taxi’s blijft toestaan te parkeren op hun terrein.

Veilig werken met kinderen
We werken op de Bolster hard aan een goed pedagogisch klimaat. Dit klimaat versterken we door consequent de schoolafspraken na te leven en veel te reflecteren op gedrag binnen de unit. Situaties waarin ongewenst gedrag voorkomt worden vaak besproken in de groep. Dit om leerlingen zich er bewust van te maken wat gewenst en ongewenst gedrag is. 
 
Soms vindt een kind het moeilijk om de schoolafspraken na te komen, kan het boos worden, wat er soms toe leidt dat leerlingen geen regie meer hebben over hun eigen gedrag.
In situaties waarin het gedrag van het kind bedreigend of onveilig is voor zichzelf of anderen, vinden wij het als Bolster van groot belang om de veiligheid van de leerling, medeleerlingen en unitmedewerkers te kunnen waarborgen. Het is belangrijk dat de desbetreffende leerling dan op een veilige plek tot rust kan komen. Wanneer een leerling niet meer op vrijwillige basis naar de gevraagde plaats kan gaan, zullen vaste medewerkers de leerling vastpakken volgens de voorschriften van het 'Veilig werken met kinderen'.
Met behulp van de scholing zijn de medewerkers van de Bolster hiervoor gecertificeerd.

Ouder(s)/verzorger(s) zullen altijd wanneer dit is voorgevallen dezelfde dag door een unitmedewerkers worden geïnformeerd.

Eerste communie
In mei 2017 zullen er weer kinderen van groep 4 hun Eerste communie doen. De brieven met het aanmeldingsformulier hiervoor zijn op de scholen afgegeven voor de kinderen van groep 4. De aanmeldingsformulieren moeten voor 25 september 2017 ingeleverd zijn bij de kerk waar uw kind de communie wil doen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Parochieel centrum op telefoonnummer 024 - 6412627 of bij Ans van der Wielen 024-6414426 ( na 18.00 uur)

Werkgroep Eerste Communie de Twaalf apostelen


Géén vijf gelijke dagen model
De Bolster is de enige school in Wijchen die nog niet is overgegaan op het vijf gelijke dagen model. Binnen de stichting hebben wij als afspraak dat wij als laatste zullen volgen, omdat de schooltijd aangepast moet worden aan de tijden van de andere scholen. Onze ouders moeten soms kinderen naar twee scholen brengen. De schooltijden moeten dit ook mogelijk maken. In het schooljaar 2017 – 2018 zal de Bolster, naar verwachting, die overstap ook maken.
 

Website SBO de Bolster
Op de website kunt u de actuele informatie vinden rondom het schooljaar 2016 - 2017. Helaas is het zo dat de weergave niet altijd goed is. De website bouwer is hier mee bezig en we hopen dat het snel verholpen is.
De agenda is weer actueel, hierop kunt u informatie vinden rondom ouderinloop, vrije middagen, vakanties e.d.
Mocht u een fout tegenkomen op de site, dan vinden we het fijn als u ons daarover informeert en dan zorgen wij dat het aangepast wordt.