Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
19.06.16

Notulen vergadering 13 juni 2016


Hierbij de notulen van de vergadering van de ouderraad op 13 juni 2016
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig: Diny, Luke, Saskia, Petra, Kitty en Patricia
Afwezig: MarieLouise en Madi
Voorzitter: Diny
Notulist: Patricia

1. Opening
Diny opent de vergadering en heet iedereen welkom. Kitty komt een keer meekijken om te zien wat de Ouderraad(vergadering) inhoudt. Er is waarschijnlijk nog een ouder geïnteresseerd in de ouderraad. Diny zal contact met haar opnemen.

2. Punten doornemen met MarieLouise
Aangezien MarieLouise er niet is, willen we dit graag op een later tijdstip alsnog met haar bespreken. We hebben wel een aantal punten alvast kort doorgenomen:

Unitouders en ouderraad lid niet koppelen. Wel bespreken waar we elkaar kunnen helpen.

We zorgen ervoor dat tijdens de info-avond alle data voor alle commissies etc. al bekend zijn. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de hulp van de unitouders niet te vrijblijvend is. Er moet aan het begin van het schooljaar al vast staan waarvoor we de unitouder in willen zetten.

Ouderbijdrage en samenwerking JRK wordt besproken.

Voorzitter, penningmeester en notulist; begin nieuwe schooljaar opnieuw vaststellen.

3. In- en uitgaande post
Geen post.

4. Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden.

5. Mededelingen team/MR
Team moet beter communiceren met ouders dat zij geld kunnen krijgen voor het rijden naar uitjes. Dit is nu niet bij iedereen bekend.

6. Evaluatie commissies
Avondvierdaagse -> 2 ouders aanstellen voor de organisatie van de avondvierdaagse. De bezetting van de stand kan door de unitouders ingevuld worden.

Er moeten nieuwe schoolverlaterscadeaus gekocht worden.

Kinderboekenweek opnemen in een (kleine) commissies. (Unit) ouders kunnen voorlezen aan individuele kinderen of kleine groepjes.

7. Rondvraag
Begin volgend schooljaar website ouderraad aanpassen.

VOLGENDE VERGADERING 5 september 2016 om 19.30 uur