Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
16.06.16

160616 Nieuwsbrief


DOEKOE actie
Categorie: SBO de Bolster
Ingezonden door: bolster

 

Ook dit jaar is de Bolster weer uitgenodigd door de COOP, Tunnelweg, om mee te doen aan de DOEKOE actie van dit jaar en dat doen we maar al te graag. Wederom kan er dan gespaard worden voor sport-en spel materiaal en daar zijn we altijd ontzettend blij mee.COOP, alvast bedankt!

Te vroeg op school
Iedere jaar, wanneer het weer mooier wordt, merken we dat kinderen steeds vroeger op school zijn. Natuurlijk is het fijn om voor school nog even met je vrienden en vriendinnen te kunnen kletsen en spelen. Toch willen wij u vragen uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Voor 8.30 uur is er geen toezicht op het plein. Wij hechten er belang aan om de dag op een fijne rustige manier te starten en we kunnen daar geen zorg voor dragen op het moment dat kinderen al ruim voor 8.30 uur op school zijn. Samen zorgen we voor een goed klimaat en dat begint  's ochtends op het plein.

Kinderen alleen naar de unit
Zoals u weet hebben we op de Bolster de afspraak dat alleen de 'nieuwe' leerlingen de eerste week door hun ouders/verzorgers naar de unit worden gebracht. Alle ouders nemen voor de ingang van de school afscheid van hun kind waarna het kind alleen naar de unit loopt. Deze afspraak willen we graag opnieuw onder de aandacht brengen omdat we merken dat vooral ouders van de jongste units regelmatig even mee naar binnen lopen. Wij vinden het erg belangrijk dat unitmedewerkers zich bij aanvang van de schooldag direct op de kinderen en het onderwijs kunnen richten. ZIj hebben op dat moment geen tijd om ouders bij de unit te woord te staan. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.
Ouders kunnen altijd aan degene die buiten bij de deur staat een kleine mededeling doorgeven. Zij zullen dit dan doorgeven aan de medewerkers van de unit.  Voor belangrijkere zaken zijn medewerkers na school aanspreekbaar of kunt u telefonisch contact opnemen.

School's Cool
School 's Cool is een organisatie van vrijwillige mentoren die kwetsbare maar kansrijke jongeren ondersteuning biedt bij de start van de middelbare school. 
In Wijchen zijn er inmiddels enig mentoren actief met het begeleiden van kinderen. De begeleiding start aan het einde van groep 8 (wanneer de kinderen schoolverlater zijn) en loopt tot en met december in het tweede schooljaar van de middelbare school. Zowel de leerkrachten van een basisschool als ouders kunnen zich voor deze ondersteuning aanmelden.
De ervaring leert dan de meeste kinderen die begeleiding hebben gehad zich prettiger voelen en daardoor tegen minder drempels aanlopen. De hulp die aan het kind geboden wordt is  verschillend; leren organiseren, plannen van huiswerk, gesprekjes voeren met het kind over school, vergroten van studievaardigheden.
Wil je een kind begeleiden of ben je als ouder/verzorger geïnteresseerd dan ben je welkom op de informatieavond op 22 juni 2016. Deze vindt plaats op de Bolster en start om 19.00 uur.