Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
20.05.16

Notulen vergadering 9 mei 2016


Hierbij de notulen van de ouderraad vergadering van 9 mei 2016
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Aanwezig: Diny, Luke, Madi en Patricia
Afwezig: Saskia
Voorzitter: Diny
Notulist: Patricia

1. Opening
Diny opent de vergadering en heet iedereen welkom. Petra komt een keer meekijken om te zien wat de Ouderraad (vergadering) inhoudt.

2. Avondvierdaagse
Dit jaar is er iemand die meeloopt zodat zij de organisatie van de avondvierdaagse voor De Bolster volgend jaar van Diny over kan nemen. Volgend jaar moeten we wel weer iemand anders zoeken.

Er worden nog ouders gezocht voor de bezetting van het kraampje van De Bolster tijdens de vierdaagse.

3. Ouderraadleden
Er waren 5 geïnteresseerden n.a.v. de brief. 2 van deze geïnteresseerden sluiten een keer aan bij de vergadering.

Mogelijk is het een optie om de unitouders en or leden te combineren. Hiervoor moet er inzichtelijk worden gemaakt wie, wat doet. Het gaat dan om de taken van leerkrachten, unitouders en or leden. Daarnaast blijft het belangrijk dat unitouders over de emailadressen van alle leerlingen beschikken. Dit pakken we volgend schooljaar gelijk op.

Tijdens de informatieavond gaan we meer aandacht besteden aan de Ouderraad. Dit doen we door meer informatie in de power point presentatie in de units. Volgende vergadering gaan we hieraan werken. We gaan dan ook de data en werkgroepen voor schooljaar 2016/2017 vastleggen, zodat we dit in de presentatie mee kunnen nemen.

Marie Louise wordt uitgenodigd voor het laatste overleg van dit schooljaar om te horen wat zij verwacht van de Ouderraad. Ook dit nemen we mee in de presentatie.

4. Website
Het verhaal wat vermeld staat over de Ouderraad bij schoolgids -> ouderraad -> wat doet de ouderraad moet completer gemaakt worden.

5. Toverbaltheater
Het toverbaltheater op koningsdag was een groot succes.

6. Koningsdag
Volgend jaar is de sportolympiade voor alle scholen in Wijchen. We moeten dan meer begeleiding regelen dan de vorige keer.

7. Rondvraag
We plannen een datum voor de afsluiting van het jaar.

 

VOLGENDE VERGADERING 13 juni 2016 om 19.30 uur