Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 
06.04.16

Notulen vergadering 21 maart 2016


Hierbij de notulen van de ouderraad vergadering van 21 maart 2016.
Categorie: Ouderraad
Ingezonden door: ouderraad

Vergadering Ouderraad 21 maart 2016

Aanwezig: Diny, Luke, Saskia, Madi en Patricia
Voorzitter: Diny
Notulist: Patricia

1. Opening
Diny opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. In- en uitgaande post
Uitnodiging voor de bijeenkomst over de avondvierdaagse.

We gaan een brief/ mail opstellen waarin we ouders gaan vragen om de taak van Diny over te nemen bij de avondvierdaagse. Ouders die interesse hebben, kunnen dit jaar samen met Diny meelopen en kunnen het volgend jaar van Diny overnemen.

3. Carnaval
Carnaval was zeer geslaagd dit jaar!

Het draaiboek voor carnaval kan ieder jaar hetzelfde zijn -> optocht, prins/prinses verkiezing.

Er moeten wel afspraken gemaakt worden over wat te doen met kinderen die niet goed met het lawaai/ drukte om kunnen gaan.

4. Bolsterdag
De Bolsterdag is op 22 april. De inhoud van het programma is nog niet bekend.

Mogelijk moeten er uitnodigingen verstuurd worden of hulp gevraagd worden aan de ouders. Luke en Saskia gaan dit op korte termijn navragen bij de commissie die dit organiseert.

5. Nieuwe leden ouderraad
We gaan nogmaals een brief maken met de vraag naar nieuwe leden voor de ouderraad.

6. Penningmeester
We zijn met spoed op zoek naar een penningmeester voor de ouderraad.

7. Rondvraag
De ouderraadvergadering verplaatsen we naar de maandagavond. De vergaderingen in 2016 vinden plaats op 9 mei en 13 juni om 19.30 uur.

Volgende vergadering op 9 mei 2016 om 19.30 uur