Lestijden en vakantierooster

Schooltijden

SBO de Bolster hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag met hun unit buitenspelen en lunchen ook met hun eigen unit.

Maandag t/m vrijdag

  • 8.30 uur            Schoolplein open
  • 8.45 uur            Start lestijd
  • 14.15 uur           Einde lestijd

Om 8.30 uur gaat het schoolplein open. Bij de ingang staat ook een medewerker van de unit. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de unit medewerkers even iets door te geven. Belangrijke zaken liever eerder via de telefoon of Parro. Om 8.45 uur gaan de deuren dicht en start de les. Voor de rust is het prettig als uw kind op tijd op school is.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen en overige bijzonderheden kunt u terugvinden in de agenda in Parro.

Voorlopig vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024