Lestijden en vakantierooster

Schooltijden

SBO de Bolster hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag met hun unit buitenspelen en lunchen ook met hun eigen unit.

Maandag t/m vrijdag

  • 8.30 uur            Schoolplein open
  • 8.45 uur            Start lestijd
  • 14.15 uur           Einde lestijd

Om 8.30 uur gaat het schoolplein open. Bij de ingang staat ook een medewerker van de unit. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de unitmedewerkers even iets door te geven. Belangrijke zaken liever eerder via de telefoon of Parro. Om 8.45 uur gaan de deuren dicht en start de les. Voor de rust is het prettig als uw kind op tijd op school is.

Vakantierooster schooljaar 2024-2025

(Zomervakantie van 23-24 is van 8 juli t/m 16 augustus 2024)

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 3 maart t/m 7 maart 2025
Meivakantie: 21 april t/m 5 mei 2025
Tweede Pinksterdag: 9 juni 2025
Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus 2025

Studiedagen en overige bijzonderheden kunt u terugvinden in de agenda in Parro.

Voorlopig vakantierooster 2025-2026

Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend.

Herfstvakantie: 13 t/m 17 oktober 2025
Kerstvakantie: 22 december 2025 t/m 2 januari 2026
Voorjaarsvakantie: 16 t/m 20 februari 2026
Meivakantie: 20 t/m 30 april 2026
Tweede Pinksterdag: 25 mei 2026
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2026