Lestijden en vakantierooster

Schooltijden

SBO de Bolster hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag met hun unit buitenspelen en lunchen ook met hun eigen unit.

Maandag t/m vrijdag

  • 8.30 uur            Schoolplein open
  • 8.45 uur            Start lestijd
  • 14.15 uur           Einde lestijd

Om 8.30 uur gaat het schoolplein open. Bij de ingang staat ook een medewerker van de unit. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de unitmedewerkers even iets door te geven. Belangrijke zaken liever eerder via de telefoon of Parro. Om 8.45 uur gaan de deuren dicht en start de les. Voor de rust is het prettig als uw kind op tijd op school is.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen en overige bijzonderheden kunt u terugvinden in de agenda in Parro.

Voorlopig vakantierooster schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 3 maart t/m 7 maart 2025
2e paasdag: 21 april 2025
Meivakantie: 28 april t/m 9 mei 2025
Tweede Pinksterdag: 9 juni 2025
Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus 2025