Lestijden en vakantierooster

Schooltijden 2021-2022

SBO de Bolster hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag met hun unit buitenspelen en lunchen ook met hun eigen unit.

Maandag t/m vrijdag

  • 8.30 uur            Schoolplein open
  • 8.45 uur            Start lestijd
  • 14.15 uur           Einde lestijd

Om 8.30 uur gaat het schoolplein open. Bij de ingang staat ook een medewerker van de unit. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de unit medewerkers even iets door te geven. Belangrijke zaken liever eerder via de telefoon of Parro. Om 8.45 uur gaan de deuren dicht en start de les. Voor de rust is het prettig als uw kind op tijd op school is.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
1e schooldag: Maandag 30 augustus
Herfstvakantie: Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Kerstvakantie: Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Carnavalsvakantie: Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
2e Paasdag:
Koningsdag
Maandag 18 april
Woensdag 27 april
Meivakantie:
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
2e Pinksterdag: Maandag 6 juni
Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli
Zomervakantie:
Maandag 18  juli t/m vrijdag 26  augustus
Het vakantierooster van schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023