Plaatsing SBO de Bolster

Toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen

Voor een plaatsing bij SBO de Bolster of voor het speciaal onderwijs in o.a. Nijmegen en Druten, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform binnen het onderwijszorgcentrum.

Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders, door de intern begeleider aangevraagd bij het ondersteuningsplatform.

Contactgegevens:

Ondersteuningsplatform Kans & Kleur 
Coordinator Platform Tussen de rivieren: René Smits
Homberg 2994 6601 XR Wijchen 
Tel: 024-6454241 
Mail: r.smits@stromenland.nl

Welke kinderen krijgen een plaats in de afdeling van het Jonge Kind?

Kinderen tussen 4 en 8 jaar die op één of andere wijze gebaat zijn bij een speciale aanpak, zijn welkom in de unit van de afdeling van het Jonge kind.

Deze afdeling is gehuisvest in het Noorderlicht aan de Roerdompstraat in Wijchen.

Via verschillende wegen komen de kinderen binnen. Vanuit een reguliere kleutergroep, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,  gespecialiseerde dagopvang of via het medische circuit. Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig die wordt afgegeven door het ondersteuningsplatform.

Wanneer er zorg is over de ontwikkeling van een kind moet er goed gekeken worden wat er aan de hand kan zijn. Dit bereiken we door middel van observaties, diagnostiek en onderwijs.

Het doel is om samen met ouders/verzorgers  een onderwijsvorm te vinden waar het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Overgang naar de Bolster

Wanneer het kernteam van het ondersteuningsplatform een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, dan kunnen de ouders hun kind inschrijven op de Bolster. Bij inschrijving geven zij tevens toestemming om het leerlingendossier van hun kind over te dragen aan de Bolster. De intern begeleider en de orthopedagoog hebben enkele weken nodig om alle informatie vanuit dit dossier goed door te nemen, zodat zij een handelingsaanzet kunnen maken en een advies uit kunnen brengen over de plaatsing in een unit. Als een kind 20 maanden of meer onderwijs heeft genoten (geteld vanaf groep 3), wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Vervolgens worden de unitmedewerkers geïnformeerd over de leerling en bespreken zij de handelingsaanzet. Daarna kan het kind starten op de Bolster.