Welkom op de site van SBO de Bolster.

De Bolster is een school in Wijchen voor speciaal basisonderwijs en hoort bij Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

Op de Bolster werken de kinderen en de medewerkers samen in units. Een unit is een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. In één unit wordt het onderwijs verzorgd door meerdere medewerkers.

Het Bolsterplein
“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf”

Het kind begeleiden in zijn totale ontwikkeling is voor ons onderwijs het belangrijkste uitgangspunt. Wij gaan hierbij uit van 4 pijlers:

Veiligheid

Vanuit een veilig gevoel kan een kind zich ontwikkelen, staat het open voor nieuwe informatie en is het nieuwsgierig naar alles om zich heen.

Zelfvertrouwen

Voor ieder kind is het belangrijk dat het vertrouwen heeft in eigen kunnen en een reëel zelfbeeld vormen.

Eigenheid

Het mooiste dat je kunt worden is jezelf, dat is de lijfspreuk van de Bolster. Ieder kind, ieder mens, is uniek.

Samen

In de school spelen, werken en leren we samen.